Inspireren? Bouw een team

Hoe kom ik in de Inspirerende 40?’ De vraag krijgen we steeds vaker. Het simpele antwoord is dat je inspirerend moet zijn voor alle mensen die je organisatie kennen. De organisaties in Inspirerende 40 laten zien wat daarvoor nodig is. Minder zichtbaar is dat krachtige teams altijd aan de basis staan. Wil je inspireren, bouw een krachtig team. Daarvoor moet je aan deze drie bouwstenen werken. 

De magie van inspiratie
De afgelopen 13 jaar leerden we hoe organisaties inspireren. Maar inspiratie verklaren is niet hetzelfde als het creëren. Inspiratie bevat ook magie: het gevoel opgetild te worden en aan iets bijzonders te werken. Dat gevoel laat zich niet forceren in een brainstorm op donderdagmiddag tussen 13 en 17 uur. Het groeit en evolueert. De basis daarvoor is altijd een team. Teams breken door grenzen, of het nu gaat over het creëren van een wereld zonder voedselverspilling, 100% slaafvrije chocolade de norm maken of de natuur de was laten doen.

Meer dan een idee
Een inspirerende organisatie is meer dan een inspirerend idee. Het is ook de realisatie daarvan. Idee en realisatie samen? Dat vraagt een team. Het idee voor Too Good To Go ontstond toen vier studenten zagen hoe goed eten werd weggegooid in een restaurant. Zij maakten de eerste versie van de app. Mette Lykke zag de bedrijfsmatige potentie. Joost Rietveld bracht het naar Nederland. Anderen haakten de vele restaurants en supermarkten aan waarmee de beweging groeide. Dit geldt voor alle organisatie in de Inspirerende 40, van Seepje, Tony’s Chocolonely, Dopper tot Follow the Money. Aan de basis van het succes van al deze organisaties staat een team.

Wanneer een groep een team wordt
Hoe komt het dat de ene groep grenzen verlegt en een andere groep blijft steken? Succesvolle teams groeien met drie bouwstenen (1) een gedeeld doel; (2) positieve interactie en (3) een heldere rol voor alle leden. Die goed organiseren is een kunst. Wil je inspireren, begin dan niet bij de pijlers, maar bij het team.

 • Gedeeld doel: een missie hebben of op missie zijn
  We zien talloze groepen die een missie hebben, maar niet op missie zijn. Groepen zijn op missie wanneer de twee woorden ‘gedeeld’ & ‘doel’ even zwaar wegen. Hier valt vaak zoveel te winnen. Ik schat dat minstens 50% van ons werk bestaat uit groepen helpen om de slag te maken van een missie hebben naar samen op missie zijn. Het goede nieuws: dit is te verhelpen. Met inspiratiedagen kan zicht worden verkregen op de frustratie die de basis vormt van inspiratie. Zoals het verspilde eten de basis is van de droom van een wereld zonder voedselverspilling van Too Good To Go. Met inspiratiedagen, visiegesprekken en workshops is een gedeeld beeld van urgentie te creëren. Ben je nog niet op missie? Start dan hier.
 • Positieve interactie: dans je met of naast elkaar? Mensen die grenzen verleggen dansen met elkaar. Ze kunnen elkaar ook gevangen houden. Dan dansen ze niet of naast elkaar, ieder op een eigen ritme. Hoe leuk is dat? Maak een feestje van samenwerken. Groepsprocessen zijn te organiseren. Van individuen in hun kracht zetten (psychologische veiligheid, autonomie en heldere rollen) tot tijd maken om elkaar te zien, begrijpen samen te praten over wat gaat komen in plaats van wat gisteren mis ging. Het verleden verander je niet, wel de toekomst. Als werken met elkaar nog niet voelt als samen dansen, liggen hier kansen.
 • Een heldere rol en geen bullshit banen
  Ruim 62% van de werkenden geeft aan te letten op de maatschappelijke bijdrage van organisaties bij het solliciteren. Tegelijkertijd zijn mensen kritisch op het gedrag van organisaties. Dit geldt nog veel sterker voor jongeren. Verwachtingen liggen hoog. Als je medewerkers teleurstelt, hoe kan je hen dan inspireren? Als je hen niet inspireert, hoe kan dat dan wel bij klanten?

Bouw een Krachtig Team
De afgelopen jaren hielpen we onder andere Tergooi MC, Sportfondsen en Tuinbranche Nederland met het ontwikkelen van krachtige teams. We vonden een simpele tool om te bepalen waar het team staat en een vorm om eraan te werken. Het effect verrast ons elke keer. Ontwikkeling lijkt langzaam te starten, tot het opeens een vlucht krijgt. Dan is alles opeens anders. Buitenstaanders noemen het dan inspirerend. Niet omdat het jouw doel was om te inspireren, maar omdat het een bijproduct is van de grenzen die je verlegt.

Dus wil je inspireren? Bouw een krachtig team. Benieuwd naar onze ervaringen en aanpak? We delen ze graag met je.


Marketing met impact


Deze tijd vraagt om een herdefiniëring van de rol van marketing. Met de maatschappelijke en ecologische vraagstukken die er liggen is er een beweging gaande in het marketing vak, het morele kompas van de marketeer speelt nu een steeds grotere rol. En daar zijn we blij mee! Marketeers kunnen mensen bewegen tot het maken van andere keuzes, ze mobiliseren voor een betere wereld. We zien marketeers bij succesvolle impactorganisaties dat doen.

Impactorganisaties leiden de markt van morgen
Dat organisaties zich bezighouden met maatschappelijke impact wordt op zichzelf minder inspirerend. Wat steeds bepalender wordt, is hoe organisaties dit doen. Impactorganisaties herschrijven de principes van marketing die de verandering versnellen.

De principes van impactmarketing
Centraal in impactmarketing staat de toekomstvisie: het beeld van de wereld dat we voor ogen hebben, onze droom van hoe die wereld moet worden. Dat is de sleutel tot transformatie. Impactmarketing combineert merk en organisatie, en richt zich op de markt én de samenleving. We zien impactorganisaties vier marketingprincipes herschrijven. De principes hangen samen met de pijlers van impactorganisaties met een hoge inspiratiewaarde:
1. Toekomstvisie
2. Transparantie
3. Next-level oplossing
4. Community

Dit schema illustreert de beweging die gaande is binnen het marketing vak. Vanaf het ontstaan van de marketing discipline in de jaren ‘50, overgewaaid vanuit de VS, naar de tijd waarin we nu leven:

Meer lezen over de principes van impactmarketing? In het Inspire Action Magazine 2023 illustreren we de vier principes met voorbeelden en verhalen van inspirerende organisaties uit binnen- en buitenland.

 

Marketing met Synergie

Wil je als organisatie je koers bepalen en/of mensen daarin meenemen om je positieve impact te versnellen? Wij kunnen je daarbij helpen. Vanuit de laatste ontwikkelingen in marketing en aan de hand van de marketingprincipes voor impact.

Van onderzoek en positionering tot plan en implementatie: we helpen organisaties  marketingstrategieën te ontwikkelen die inspireren en aanzetten tot actie.

Positioneren voor Impact
Een voorbeeld van journey die we in co-creatie met klantteams doen, is Positioneren voor Impact.De journey kent 3 eenvoudige stappen, gefaciliteerd door het Synergie team. Met het klantteam maken we de reis van ‘Waar wil je als organisatie aan werken’ tot ‘Hoe maken we de beweging groot en versnellen we impact’. Elke journey wordt vormgegeven aan de hand van wat er nodig is. Dat kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

Positionering journey

Meer weten? Neem dan contact op met Annemarie van den Brekel
06 81 12 00 16
annemarie@synergie.nl


Prinses Máxima Centrum meest inspirerende non-profit organisatie voor Nederlanders

Dit zijn ze! De meest inspirerende non-profit organisaties volgens Nederlanders. Het Prinses Máxima Centrum is de meest inspirerende non-profit organisatie voor Nederlanders, gevolgd door KiKa en de Universiteit Delft. Dat blijkt uit het dertiende editie van het onderzoek naar de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders dat Synergie jaarlijks uitvoert met behulp van de onderzoekspartners MindWorld, Dynata en DataIM. Voor het eerst werd het onderzoek dit jaar uitgebreid met een grote groep non-profit organisaties om zichtbaar te maken hoe ook zij inspiratie benutten om verandering te versnellen.

Inspiratie versnelt verandering
Verandering is hard nodig en veel organisaties werken daaraan. Om de organisaties te vinden die dit in de ogen van Nederlanders goed doen, moeten we niet kijken naar wie domineren, maar naar wie inspireren. Inspiratie gaat over het doorbreken van de status quo en het creëren van een andere, gewenste toekomst. Daarom begon Synergie in 2011 met onderzoekspartners MindWorld, Dynata en DataIM aan de Inspirerende 40, het jaarlijkse onderzoek naar de meest inspirerende organisaties. Hiervoor wordt in kaart gebracht wat de eigenschappen zijn van inspirerende organisaties en hoe organisaties hierop scoren onder mensen die de organisaties goed kennen.

Uitbreiding Inspirerende 40 onderzoek met non-profits
Afgelopen jaren kregen steeds meer non-profit organisaties interesse om inzicht te krijgen in hun inspiratiewaarde. Inspiratie is ook voor veel non-profit organisaties een middel om de door hun gezochte verandering te versnellen. Tot en met 2022 werden hun inspiratiescores opgenomen in de algemene resultaten. Echter, dit is niet altijd een zuivere vergelijking omdat de aard van de relatie verschilt. Er vindt bijvoorbeeld geen directe transactie plaats tussen klant en organisatie. Om aan alle organisaties recht te doen, is het onderzoek uitgebreid met 35 van de meest bekende en grootste non-profit organisaties en deze resultaten apart weer te geven. Er zijn zowel goede doelen, zorgorganisaties als onderwijsinstellingen onderzocht. De resultaten maken duidelijk dat inspiratie ook voor non-profits een positieve veranderkracht is

De inspiratie van Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is in 2023 voor Nederlanders de meest inspirerende non-profit organisatie. Bijzonder, want het bestaat pas vijf jaar. Toch scoort de organisatie het hoogst van alle non-profits op alle 11 eigenschappen van inspirerende organisaties. Dit geeft aan dat het Prinses Máxima Centrum iets bijzonders doet. Het begint bij de heldere focus en ambitie, namelijk ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. De innovatieve kant van ‘het Máxima’ om dit te bereiken, wordt herkend, net als de sterke focus om de kinderen in alles centraal te stellen. Zo laat het Centrum zien hoe inspiratie ook een veranderkracht kan zijn voor non-profit organisaties. KiKa op plek twee en Universiteit Delft op plek drie maken duidelijk dat alle soorten non-profit organisaties kunnen inspireren.

Gitta Gallé, RvB van Prinses Maxima Centrum, neemt de Award in ontvangst van Ariane Roos

 

Profit & non-profit gemiddeld even inspirerend, wel verschillend
Uit het onderzoek blijkt dat non-profit en profit organisaties gemiddeld even inspirerend zijn voor Nederlanders. Wanneer een top40 uit beide rankings zou worden samengesteld, zou deze uit evenveel organisaties uit beide lijsten bestaan. Beide type organisaties scoren echter hoog op andere kenmerken. Non-profit organisaties worden veel hoger beoordeeld op visie. Tot en met 2018 scoorden commerciële organisaties hier gemiddeld laag op en was er sprake van visionaire armoede. Hoewel deze organisaties hier de afgelopen jaren beter op zijn gaan scoren, maken de scores van non-profit organisaties duidelijk dat hier nog veel valt te winnen voor commerciële organisaties. Omgekeerd laten de scores van commerciële organisaties zien dat veel non-profit organisaties kunnen groeien in de klantrelatie en innovatie.


Vijf lessen van Prinses Maxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum laat zien dat een non-profit organisatie hoog kan scoren op alle pijlers van inspirerende organisaties, namelijk visie, innovatie, product en klantrelatie. Dit zijn de vijf lessen die ‘het Máxima’ biedt aan alle organisaties die de kracht van inspiratie willen benutten om verandering te versnellen:

 1. Eén heldere missie, helder verwoord
  Het Prinses Máxima Centrum heeft een ambitieuze missie heel helder verwoord. Dat is een kracht. Veel idealistische organisaties voelen het wel, maar kunnen het niet zo scherp verwoorden. Inspiratie begint met een droom van een andere toekomst waar alle mensen onderdeel van willen zijn. Hier ligt een eerste grote kans voor alle non-profit organisaties.
 2. Een missie die groter is dan al het andere
  De missie is datgene waarvoor mensen bij ‘het Máxima’ werken. Daaraan is al het andere ondergeschikt. Zo werd het mogelijk om de eigen belangen op te geven bij de vorming van dat ene centrum. Op veel plaatsen zien we dat het eigenbelang helaas nog een grote rol speelt, expliciet of impliciet.
 3. Bouwen, niet verbouwen
  Bij de ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum stond een ambitie voor een andere toekomst centraal. Van daaruit werd gebouwd. Er werd niet een bestaande organisatie verbouwd, daarbij wordt de erfenis van het verleden meegesleept.
 4. Kinderen een plek geven
  Het samenwerken met kinderen en ouders is diep verankerd in het DNA, in de organisatiestructuur en in de processen. Zo heeft de KinderAdviesRaad een belangrijke rol. Iedereen eet samen, er is geen aparte kantine voor medewerkers of patiënten. Kinderen worden gevraagd om mee te doen aan onderzoek om kinderen die na hen volgen te kunnen helpen. Waar wordt op zo’n diepgaande manier samengewerkt met klanten?
 5. Maak het zichtbaar
  Het Prinses Máxima Centrum laat ook de kracht zien van identiteit. Het centrum heeft zijn verhaal, zijn identiteit en opgave heel tastbaar en zichtbaar gemaakt. Dat wordt uitgedragen in het gebouw, in het thuisgevoel, in het verhaal en in de samenwerking met partners. Het laat zien hoe ‘branding’ focus geeft aan het maken van impact.


Over de Inspirerende 40

De Inspirerende 40 komt jaarlijks tot stand aan de hand van twee onderzoeken onder Nederlanders.

 • Het eerste onderzoek brengt de eigenschappen van inspirerende organisaties in kaart.
  Het is uitgevoerd in maart van 2023 onder 317 bewoners van grote steden in de leeftijd van 18 tot en met 65. Aan hen is gevraagd welke organisaties zij inspirerend vinden en waarom. Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste kenmerken ‘maatschappelijke bijdrage’ en ‘duurzaamheid’. Maar de kenmerken ontwikkelen zich ook. Zo kwam ‘stijlvol’ dit jaar sterker naar voren dan voorheen.
 • Het tweede onderzoek meet de inspiratiewaarde van organisaties onder een representatieve groep Nederlanders.
  Dit op basis van de 11 eigenschappen van inspirerende organisaties en drie algemene vragen. De 11 kenmerken laten zich groeperen naar vier pijlers van inspirerende organisaties: visie, innovatie, product en klantrelatie. Om ‘vragenlijstmoeheid’ te voorkomen, beoordeelt iedere deelnemer maximaal vier organisaties die hij of zij aangeeft redelijk tot goed te kennen. De inspiratiewaarde is de score onder mensen die de organisatie kennen. In 2023 werden 158 organisaties beoordeeld: alle organisaties uit de top 50 en de Ones2Watch van 2022, aangevuld met organisaties die de aandacht trokken. Ook namen 41 organisaties tegen vergoeding deel. In 2023 deden 6.146 mensen mee aan de onderzoeken.

De Inspirerende 40 is bekend gemaakt tijdens Impact on the Beach, het businessfestival voor iedereen die meer impact wil maken. Een overzicht van alle onderzochte non-profit organisaties is opgenomen in het magazine Inspire Action. Daarin is ook het indrukwekkende verhaal van het Prinses Máxima Centrum opgenomen.

Lees hier het Inspire Action Magazine ‘23

Dit zijn ze! De Ones2Watch ’23

Dit zijn ze!! De Ones2Watch van 2023, de organisaties om het komende jaar in de gaten te houden. Ze zijn nu nog relatief onbekend, maar al wel heel inspirerend. De Ones2Watch geldt als de kraamkamer van de Inspirerende 40. Hier vinden we de voorhoede van de gamechangers van de toekomst. 

Dit jaar maken Rainforest Alliance en Swapfiets bijvoorbeeld de overstap van de Ones2Watch naar de Inspirerende 40. Dit blijkt uit de Inspirerende 40, het jaarlijkse onderzoek onder Nederlanders naar inspirerende organisaties.

Inspirerende gamechangers
Verandering is hard nodig en we houden van de organisaties die dit brengen. Om die organisaties te vinden, begonnen we in 2011 met de Inspirerende 40. Daarmee zijn we niet op zoek naar de marktleiders die groot zijn, maar naar de veranderaars die groot worden. Om die te vinden volgen we niet dat wat domineert, maar dat wat inspireert.

Voor de Inspirerende 40 zoeken we voortdurend naar nieuwe organisaties voor deze lijst en meten hen ook. Een aantal daarvan scoren bijzonder hoog op inspiratiewaarde, maar halen de drempel van 10% niet, de ondergrens die we hanteren voor de top 40. Deze organisaties geven we in de Ones2Watch een podium. Want hoewel ze minder bekend zijn, is hun inspiratiewaarde minstens zo hoog als die van de nummer 40 uit de Inspirerende 40.

Dit is de lijst van de Ones2Watch van 2023, en wat een mooie is het: 100% impactorganisaties, 100% inspiratie om verandering te versnellen.

 

Over de Inspirerende 40
De Inspirerende 40 komt jaarlijks tot stand op basis van twee onderzoeken onder Nederlanders.

 • Het eerste onderzoek brengt de eigenschappen van inspirerende organisaties in kaart. Het is uitgevoerd in maart van 2023 onder 317 bewoners van grote steden in de leeftijd van 18 tot en met 65. Aan hen is gevraagd welke organisaties zij inspirerend vinden en waarom. Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste kenmerken ‘maatschappelijke bijdrage’ en ‘duurzaamheid’. Maar de kenmerken ontwikkelen zich ook. Zo kwam ‘stijlvol’ dit jaar sterker naar voren dan voorheen.
 • Het tweede onderzoek meet de inspiratiewaarde van organisaties onder een representatieve groep Nederlanders. Dit op basis van de 11 eigenschappen van inspirerende organisaties en drie algemene vragen. Om ‘vragenlijstmoeheid’ te voorkomen, beoordeelt iedere deelnemer maximaal vier organisaties die hij of zij aangeeft redelijk tot goed te kennen. De inspiratiewaarde is de score onder mensen die de organisatie kennen. In 2023 werden 158 organisaties beoordeeld: alle organisaties uit de top 50 en de Ones2Watch van 2022, aangevuld met organisaties die de aandacht trokken. Ook namen 41 organisaties tegen vergoeding deel. In 2023 deden 6.146 mensen mee aan de onderzoeken.

Lancering Inspirerende 40 op Impact on the Beach
Dit jaar maken we de lijst van de Ones2Watch 1 week voor de lancering van de Inspirerende 40 bekend. Op deze manier willen we deze organisaties het podium geven dat ze verdienen.

De Inspirerende 40 wordt donderdag 14 september om 14.30 bekend gemaakt tijdens Impact on the Beach, het businessfestival voor iedereen die meer impact wil maken. Met het event kan iedereen die wil, bij de lancering zijn, de mensen achter de Ones2Watch en Inspirerende 40 ontmoeten en verhalen horen. Kaarten zijn beschikbaar via www.impactonthebeach.nl

Vanaf 15.00 zijn alle inzichten voor iedereen online beschikbaar in het ‘Inspire Action’ magazine op deze site.

Het onderzoek legt dit jaar een belangrijke trendbreuk bloot. Daarover meer in het magazine. Het bevat waardevolle inzichten en handvatten voor iedereen die werkt aan impact en/of medewerkers of klanten wil inspireren.


De inspiratie van Swapfiets

Swapfiets maakte dit jaar de overstap van de Ones2Watch naar de Inspirerende 40. En belandde direct in de top10. Alle reden om de achtergrond daarvan uit te zoeken.

Ze zijn niet te missen: de fietsen met de blauwe voorbanden in veel van de Nederlandse steden. En niet alleen in Nederland. Inmiddels bedient Swapfiets ruim 270.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er werken 1.200 medewerkers op inmiddels zo’n 75 locaties. Een krachtig voorbeeld van een innovatieve organisatie die als eerste ter wereld ‘a bike as a service’ aanbood in een circulair businessmodel. De B Corp heeft als missie om bij te dragen aan het leefbaar maken van steden door fietsen als een efficiënt en duurzaam vervoersmiddel. CEO Marc de Vries heeft als opdracht om van een snelgroeiend en succesvol concept ook een succesvol bedrijf te maken. “De toekomst is blauw. Met Swapfiets nemen we veel problemen die bij fietsbezit in steden komen kijken weg. In elk fietsenrek hoort minimaal één blauwe voorband.”

De fiets die altijd fietst
Swapfiets startte vanuit een even treffend als eenvoudig inzicht: het bezitten van een fiets in de stad is vaak geen pretje. Fietsen worden gestolen en gaan kapot. En zeker de eerste doelgroep van Swapfiets – studenten – kiest daarom voor ‘een brikkie voor een prikkie’. Die fietsen worden nóg vaker gestolen en zijn nog vaker stuk. Bovendien is fietsen – als werkwoord – op zo’n barrel ongemakkelijk. Door als eerste ter wereld een ‘fiets als abonnement’ aan te bieden met een strak georganiseerde 48 uur-service, zorgt Swapfiets ervoor dat je fiets …. altijd fietst. “We ontwikkelen onze eigen fietsen. Vooral omdat we fietsen willen aanbieden die super lekker fietsen met zo min mogelijk onderhoud. Onze fietsen zijn ijzersterk. Wij blijven immers eigenaar van de fiets en willen dat deze zo lang mogelijk inzetbaar blijft en dat de onderhoudskosten laag zijn. De opgebouwde data over de eerste jaren heeft ons veel geleerd. We weten nu precies wat de kwetsbare onderdelen zijn. We hebben de repair ratio met 66% kunnen verminderen. Fijn voor onze leden, goed voor een gezond bedrijfsmodel.”

Op weg naar de eerste volledig circulaire fiets
In 2022 werd Swapfiets als eerste fietsabonnement ter wereld BCorp. “We hebben onszelf een ambitieus doel gesteld: in 2025 zullen we de eerste volledig circulaire fiets op de markt brengen. Swapfiets is een impact organisatie. Onze inzet voor duurzame, stedelijke mobiliteit gaat verder dan het bieden van een eenvoudige vervoersoplossing. Door meer mensen aan te moedigen om te fietsen in plaats van andere, minder milieuvriendelijke vervoerswijzen, promoten we een levensstijl die de ecologische voetafdruk verkleint en het stadsleven verbetert. Onze ruil- en reparatieservice benadrukt ook onze inzet voor hulpbronnen en afvalvermindering, die sleutelelementen zijn van ecologische duurzaamheid.”

Snel schalen
Swapfiets is een inspirerend voorbeeld van impact organisaties die (snel) weten te schalen. In 2022 maakte de analyse van de Inspirerende 40 duidelijk dat de 23 impact organisaties in die lijst vrijwel allemaal een sterk schalings- en internationalisering model hebben. Dit vraagt enerzijds het heel efficiënt en effectief organiseren van de ‘formule’ van de onderneming, vaak een zeer gefocusseerde portfolio, een heel krachtige cultuur en een inspirerend verhaal. Maar ook als aan alle randvoorwaarden is voldaan, is schalen ook voor een impact bedrijf een grote uitdaging. “Het business model van Swapfiets is kapitaal intensief. Het uitrollen naar nieuwe steden vergt eerst forse investeringen in het opzetten van de juiste infrastructuur en fietsen voordat we klanten kunnen gaan werven. Tot nu toe heeft de focus bewust gelegen op het voortzetten van de snelle groei en het aanwezig zijn in de belangrijkste fietssteden van Europa. Om toekomstbestendig te kunnen zijn, moeten we ook zorgen dat het model financieel gezond is. Van het winstgevend maken van de steden werken we aan het winstgevend maken van het bedrijf als geheel. We verwachten dit binnen enkele jaren te realiseren.”

Fietsen met de wind in de rug
Voor impact organisaties die zoals Swapfiets een circulaire of soms regeneratieve ambitie hebben, gaat de scale’up ambitie vaak gepaard met een grote innovatieve opgave. Fietsen is gezond en milieuvriendelijker dan andere vervoersmodaliteiten. Maar dat geldt voor elke fiets. Om écht footprintvrij en circulair te zijn, is meer nodig. “Een grote uitdaging ligt in onze ambitie om een 100% circulaire fiets te ontwikkelen. Om dit te bereiken, moeten we ervoor zorgen dat elk onderdeel kan worden hergebruikt of gerecycled, zodat er geen afval ontstaat. Dit is om verschillende redenen een uitdaging: van het inkopen van materialen die duurzaam, maar toch recyclebaar zijn, naar het samenwerken met leveranciers die onze duurzaamheidswaarden delen, tot het innoveren in het recyclingproces zelf. We zijn van mening dat deze uitdaging integraal deel uitmaakt van onze visie op duurzame stedelijke mobiliteit en we zijn vastbesloten om deze ambitie te realiseren.”

Swapfiets heeft de wind in de rug. Veel grote steden in de wereld zijn overtuigd van het feit dat zij leefbaarder moeten worden en dat er een belangrijke schakel zit in mobiliteit. Minder auto’s en meer fietsen gaat een belangrijke bijdrage leveren. Veel steden investeren daarom in fietsinfrastructuur en fietsveiligheid, waardoor het aandeel van fietsers in de totale mobiliteitsmix zal blijven toenemen, ten koste van de aanwezigheid van auto’s in de steden. Swapfiets laat zien dat Scale for Impact werkt. Marc: “Ik hoop een voorbeeldrol te kunnen vervullen voor al mijn collega’s om ons huidige succes voort te zetten in zoveel mogelijk steden in de wereld, om zoveel mogelijk mensen vanuit de auto op de fiets te laten stappen en zonder zorgen te kunnen fietsen door de stad.”


CSRD: de reden om nu impact in kaart te brengen

Het komt steeds dichterbij, en toch vaak onvoldoende in beeld: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn verplicht grote of beursgenoteerde organisaties te rapporteren over duurzaamheid. Het wordt gefaseerd geïmplementeerd. Vanaf 2024 moeten de eerste organisaties eraan voldoen. Uiteindelijk treft dit zo’n 49 duizend Europese organisaties; 75% van de in Europa gegenereerde omzet.

Dit heeft effect. Want het raakt iedereen in de keten van deze organisaties.

KPMG gaf onlangs aan dat er significante inspanning nodig is om op tijd klaar te zijn. Dit op basis van een onderzoek onder 46 grote organisaties. Dit geldt ook voor hun keten. Tijd om aan de bak te gaan: impact inzichtelijk maken en een strategie maken om te verduurzamen. Here’s why.

CSRD - verduurzaming raakt iedereen
CSRD: wat is het?

 

CSRD: wees niet zwakste schakel
Grote beursgenoteerde partijen die onder NFRD (de Non-Financial Reporting Directive) vallen, moeten in ‘24 in hun Management Reports voldoen aan CSRD. Voor grote niet-beursgenoteerde partijen geldt dit vanaf ’25. Beursgenoteerde MKB’ers volgen het jaar erna.

Dat de rapporteringsverplichting later komt, betekent niet dat je er niet mee in aanraking komt. Belangrijk onderdeel van CSRD is ‘zicht op impact door de hele value chain’. Partijen die eerder moeten rapporteren op CSRD zullen hun leveranciers en partners hierop actief bevragen. Dat gaat over inzicht in impact en plannen om te verduurzamen.

Dus: wanneer zij aan de beurt zijn, en je werkt voor hen, ben jij aan de beurt. Hetzelfde geldt wanneer jij werkt voor iemand die aan hen levert. Dan maakt het niet uit of jouw organisatie pas later hoeft te rapporteren of helemaal niet valt onder CSRD. Bij de inkoopvoorwaarden zal opgenomen worden om de negatieve impact inzichtelijk te hebben, naast een verduurzamingsstrategie.

Een last of lust?
CSRD kan een administratieve last of hulpmiddel zijn. Wat het wordt, hangt van jou af.

Natuurlijk betekent de rapportageverplichting een hogere administratieve druk. Ik moet de eerste klant nog vinden die blij uit bed springt om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Maar het zal bijvoorbeeld steeds belangrijker worden voor financiers. Het helpt om deze informatie direct beschikbaar te hebben. Het maakt ook toekomstige uitdagingen zichtbaar. Dat doet de dubbele materialiteitsanalyse in de CSRD. Deze richtlijn verplicht organisaties om twee dingen te doen. Allereerst om de impact van de organisatie op de wereld in kaart te brengen en verbeteren. Duurzame koplopers zoals Patagonia en Interface leerden al dat duurzamer bijna altijd ook goedkoper is.

Daarnaast verplicht de dubbele materialiteitsanalyse ook toekomstige risico’s in kaart te brengen. Denk aan risico’s van schaarste, prijsstijgingen en klimaatverandering. De stijgingen van gasprijzen zijn hiervan een goed voorbeeld. Dit kwam veel te vaak als verrassing terwijl het toch echt deels te voorspellen viel. Hetzelfde geldt voor de inbeprijzing van bijvoorbeeld CO2 of zaken als stijgingen van grondstofprijzen in de toekomst (hout, papier).

Wij vermoeden dat uitstel van oriëntatie op CSRD zal leiden tot een compliance gestuurde oriëntatie. Zonde. Laat het een lust zijn: orienteer je er nu op en leer hoe verduurzaming je organisatie beter maakt.

Een gedeeld doel? Co-creatie!
Nu duurzaamheid alle organisaties raakt, ontstaat een extra kans. Het zal co-creatie aanjagen. Dit begint met informatieve delen over verduurzaming. Deze contacten leiden tot gezamenlijke oriëntatie op verbetermogelijkheden. Wanneer er een gezamenlijke opgave is, wordt samenwerking steeds logischer en waardevoller.

Een praktisch voorbeeld hiervan vinden we in de schoonmaakbranche. Daar blijken de reizen van schooonmaakmedewerkers naar de panden, de grootste bron van uitstoot te zijn. Gezamenlijke gesprekken over hoe schoonmakers minder kunnen reizen, is een opgave van schoonmaker en opdrachtgever. In co-creatie kunnen daar verbetermogelijkheden voor worden ontwikkeld. Dat verandert de samenwerking fundamenteel. Waarom kan dat nu? Simpel: we hebben één gedeeld doel: verduurzamen. Strategisch inzetten op CSRD opent de weg naar hele andere relaties met klanten.

Uiteindelijk raakt de opgave voor verduurzaming ons allemaal. We kunnen beter samen zwemmen dan samen zinken.

Wilt u meer weten over CSRD, het in kaart brengen van impact, of een eigen duurzaamheidsambitie ontwikkelen die door de organisatie gaat, neem dan contact met Alexander Swagers.


de transformatie van een 111-jaar oude organisatie

Dit artikel verscheen in ‘Inspire Action 2022’, het jaarmagazine over de inspirerende wereld van impactorganisaties. Alexander Kremer deelde zijn verhaal ook op Impact on the Beach en werd daar door velen beschouwt als een van de hoogtepunten. Dit is zijn verhaal.

‘Wat voor ondernemer wil ik zijn?’

Mijn persoonlijke verhaal is het verhaal van de onderneming, en het verhaal van de onderneming is mijn persoonlijke verhaal. Voordat ik naar het familiebedrijf overstapte, werkte ik bij grote organisaties met een hiërarchische structuur, wat ik ook had geleerd bij mijn studie economie. Ik stelde er nooit vragen over. Was dit het juiste om te doen? Of niet? Uiteindelijk draaide alles aan het eind van de dag om verkopen en EBITA. We stuurden er elke dag op en we waren er goed in.

De ziel kwijt
Ik stapte over naar ons familiebedrijf. Ik runde het zoals ik dat geleerd had: alsof het een groene supermarkt was. We stuurden mensen aan op logistiek, inkoop en verkoop. We ‘pushten’ en ‘pushten’. We verkochten veel en we groeiden. In 2014/’15 begon er iets te knagen. De aanleiding was dat er goede mensen vertrokken. Ik merkte dat we niet langer trots waren, we raakten onze ziel kwijt. Ik sprak hier met mijn vrouw over. We realiseerden ons dat we onszelf waren verloren. Waren wij dit gaan doen omdat we al die spullen wilden verkopen? Nee, we waren ooit begonnen omdat we van groen hielden, maar daar waren we helemaal niet mee bezig. Was dit waarom we ondernemer waren geworden? Wie wilden we eigenlijk zijn?

We realiseerden ons dat we het bedrijf opnieuw moesten uitvinden. Ik belde mijn broer voor hulp, die werkte bij een reclamebureau. Hij adviseerde mij de oplossing niet te zoeken bij een reclamebureau. Hij vertelde me: “Alexander, niet naar een reclamebureau gaan. Dan wordt alleen de buitenkant opnieuw bedacht. Oude wijn in nieuwe zakken. Om te doen wat jij wilt doen, moet je het bedrijf van binnenuit opnieuw uitvinden.”

Maar ik had daar wel een partner bij nodig, een begeleider. Mijn broer verwees me naar Philipp Teufel, een professor in design. Met hem begonnen we aan Masterplan 111. De naam verwees naar de leeftijd van ons bedrijf. Hij schakelde groepen studenten in, die maandenlang rondliepen in onze tuincentra. Ze observeerden, werkten mee, liepen stage en gingen aan de slag. Toen, op een ochtend, presenteerden ze ons het resultaat Ik verwachtte een PowerPoint-presentatie, Excel-schema’s met berekeningen en een business case.

Een emotionele business-case
Wat ik kreeg, was een boek dat vol stond met plaatjes, in een houten kist. Dat was mijn ‘zoom- moment’. Eerst schrok ik. Dit was het duurste plaatjesboek dat ik ooit had gekocht, € 60.000,-. Ik bladerde door wat pagina’s en zag alleen plaatjes. Toen realiseerde ik me dat dit precies was wat we zochten. Dit was een ‘100% emotionele business case’. Alleen vanuit het hart kun je weer met het hart contact maken. Dit ging over natuur, mensen verbinden met de natuur, door ons weer natuurlijk te gedragen. Vanaf toen zou dit bij alles het uitgangspunt zijn. Elke beslissing moest voortaan op basis hiervan genomen worden.

De eerste stap was dat ik mijzelf moest veranderen
Daarna gingen we aan de slag. Het belangrijkste was dat ik mijn attitude moest veranderen. Daarna werd alles gemakkelijker. Ik stel niet meer eerst de vraag of we er geld mee kunnen verdienen. Ik vraag me af hoe het bijdraagt aan ‘reconnecting to nature’. Dat is het belangrijkste en leidende principe.

Natuurlijk moeten we aan het eind van de dag ook geld verdienen. Maar geld is een resultaat, geen doel. Als het niet winstgevend is, is ons idee nog niet goed genoeg en moeten we leren om het beter te maken. We hebben daarnaast één ander leidend principe: we zijn gestopt met het kijken naar andere tuincentra. Iedereen in deze wereld kent elkaar en vergelijkt zichzelf met de andere centra. Zo blijven we wat anderen zijn. Alleen door hiermee volledig te stoppen, konden we onze eigen unieke weg vinden. We zoeken nu inspiratie op alle andere plaatsen: in musea, op festivals, in steden, in de natuur.

Klein beginnen
Ik ben heel klein begonnen. Door het boek te tonen aan enkele collega’s en er met hen over in gesprek te gaan. Zo ontstond een kleine groep die het zag zitten en er ermee aan de slag wilde gaan. Daarna begonnen we met kleine stappen. Niets groots, geen managementprogramma met een mooie naam, geen campagne. Het was essentieel om het boek te vertalen naar de winkel. We begonnen met anders inkopen, stopten prijsonderhandelingen. Het vertrek van twee managers bood de kans om hun verantwoordelijkheden aan het team te geven. Die posities vulden we niet opnieuw in. Stap voor stap groeide het nieuwe verhaal in onze communicatie.

We hebben alles aangepakt, het design, het assortiment, de inrichting, onze organisatie. We hadden winkel- en inkoopmanagers, die hebben we niet meer. We hebben nu een decentrale organisatie waarin mensen eigen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. Er zijn duizenden beslissingen te nemen, en zij moeten dat kunnen doen. Reconnecting to nature gaat niet alleen over de natuur, het gaat ook over hoe we als mensen met elkaar omgaan.

We bedachten dat we een verhaal moesten vertellen. Daarvoor ontwikkelden we Gruntopia. Het is vooral gericht op jonge mensen. In tien huizen inspireren we mensen om kleine stappen te zetten naar een duurzamer leven. Een andere inrichting van tuinen, insectenvriendelijke planten, anders eten, zelf wat eten verbouwen. Niet één grote stap, maar vele kleine. Want dan verandert het gedrag, en dan komt de grote verandering vanzelf. Niet opgelegd, maar omdat mensen het zelf willen. Het restaurant moest ook onderdeel worden van ons verhaal. We verkochten daar schnitzels en worsten. Daarmee zijn we gestopt. Klanten kwamen er speciaal voor en waren dus teleurgesteld. Maar we moeten gewoon leren om het net zo goed te doen als daarvoor, en beter zelfs. We kunnen niet terug naar vlees, dat is gewoon geen optie.

Grote keuzes: deuren sluiten en anderen openen
Met twee productgroepen zijn we uiteindelijk helemaal gestopt: tuinmeubelen en barbecues. Samen waren die goed voor 15% van de omzet, maar we stopten er in twee jaar mee. We hadden er gewoon geen verhaal meer bij. Waarom zouden we dit verkopen aan onze klanten? Wat brengt het hen? Wat brengt het de natuur? Zonder goed antwoord konden we er niet mee verder gaan. Waar de ene deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open. Dat komt dan wel.

De steun van familiewaarden
Ik voel veel verantwoordelijkheid voor het familiebedrijf, zeker. Maar mijn vader en mijn opa gaven me twee dingen mee:
1. Wanneer je alles wilt, eindig je met niets.
2. Doe goed, en vertel erover.

Ik realiseerde me dat we voorheen alles wilden. Dat we niets goed deden, maar alleen vertelden in ‘headlines’. Onze hele marketing was oppervlakkig. Slagzinnen zonder inhoud. We moesten eerst goed doen. Dat is een heel proces, elke dag opnieuw. We leren nog steeds en elke dag groeien we. We staan pas aan het begin.

Niet één grote stap, maar vele kleine. Samen vormden ze de verandering.
Wat het mij heeft gebracht? We zijn nu weer op het omzetniveau waar we stonden. Sommige oude klanten zijn we kwijtgeraakt, maar anderen weten ons nu te vinden. We leren hoe we mensen kunnen inspireren om weer met de natuur te verbinden. Alles is anders geworden. We hebben geen professionele hr-afdeling, maar onze medewerkers werken nu vanuit hun talent en doen goede dingen heel goed. Dat maakt een groot verschil.
Mensen vragen me wel eens wat de grootste stap was in deze ontwikkeling. Die is er niet. Er zijn vele kleine. Een organisatie is als een mozaïekkunstwerk. Elk onderdeel is een klein steentje op dat kunstwerk. Het is onze verantwoordelijkheid dat die onderdelen heel goed om elkaar aansluiten. Want als we dat niet doen, en je neemt een stap naar achteren, is het een vaag plaatje. Pas wanneer alles klopt, hebben we onze klanten en medewerkers geholpen om het hele verhaal te zien.

In gesprek met Alexander?
In 2023 gaan we een aantal ondernemers op bezoek bij Alexander. Wil je hierbij zijn?
Neem dan contact op met Jelmer – jelmer@synergie.nl 


De 10 gaafste impactrapportages

De 10 gaafste impactrapportages die wij voor ons plezier lezen

Toegegeven, wij zijn niet helemaal representatief en hebben misschien last van beroepsdeformatie. Maar poeh, wat is het een feest om deze impactrapportages te lezen. De persoonlijke verhalen in het rapport van Moyee Coffee. Het purpose intention & purpose progress-rapport van Holie. De transparantie van ASN Bank over het aantal investeringsaanvragen dat de bank in behandeling nam en afwees. De impact van Fairphone. Wil je een impactrapport maken? Bekijk dan vooral deze voorbeelden.

Jaarverslagen waarin financiële resultaten centraal staan, lijken de norm te zijn. Maar dat verandert. Steeds vaker kwantificeren organisaties niet alleen de financiële resultaten, maar ook hun maatschappelijke impact. Soms vanuit een verplichting door wet- en regelgeving, zoals via de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive. Soms omdat de maatschappij het simpelweg van hen verwacht. Impactrapporten vertellen een completer verhaal en zijn dan ook ‘in’. Daarbij weten de meeste impactorganisaties deze vorm van rapporteren prettig leesbaar te maken en zijn het visuele hoogstandjes.

Zoals IFRS dat in de financiële wereld heeft gedaan, zullen wettelijke standaarden zorgen voor uniformiteit van de cijfers in impactrapporten. Dit gaat de transparantie en de vergelijkbaarheid verbeteren, en maakt het nog beter mogelijk om gericht te sturen op progressie bij het maken van impact.

Daarbij is goed en volledig niet hetzelfde als een inspirerend verhaal. De impactrapporten van ABN Amro en Alliander zijn bijvoorbeeld grondig en goed doorgerekend. Zij maken gebruik van de zes kapitalen: financieel, geproduceerd, intellectueel, natuurlijk, sociaal & relationeel en menselijk kapitaal. Het is volledig en veelzijdig, maar mist daardoor ook focus. Wij missen de gerichte rapportage van de impact die deze organisaties op hun missie maken. Verantwoordelijkheid nemen voor (negatieve) impact is niet hetzelfde als werken aan positieve impact.

Veel goeds is niet automatisch inspirerend. Het verschil maken wél. En dat is precies waar inspirerende organisaties op sturen. Met hun impactrapport nemen ze lezers mee op deze reis. Hun missie is hard gemaakt met indicatoren en de huidige impact, en doelstellingen voor de toekomst. Daarmee leest dit als een heel persoonlijk rapport, in plaats van als een standaardrapport dat voor iedereen kan gelden. Wat ons betreft kent de wereld al genoeg middelmaat. Het is tijd voor de unieke verhalen die deze organisaties vertellen met hun impactrapportages.

Nieuwsgierig? Bekijk ze vooral zelf. De plaatjes zijn direct gelinkt naar de impactrapporten.

Patagonia Impactreport

 

Tony’s Chocolonely JaarFairslag

 

MUD Jeans Impact Report

 

Moyee Impact Report

 

ASN Impact Report
ASN Impact Report

 

Holie Purpose Intention Report
Holie Purpose Intention Report

 

Tesla Impact Report
Tesla Impact Report

 

Dopper Impact Report

 

Oatly The Great Sustainability Report

 

Fairphone Impact Report

Fairphone Impact Report


Juist de kleine acties

Interview met Matthijs Jaspers van The Happy Activist

“Ik wil onzichtbare, sympathieke initiatieven zichtbaar maken” zegt Matthijs terwijl hij in zijn vrolijke warmgekleurde fauteuil zit. “Dáár krijg ik energie van”. Na jarenlang in de reclamewereld te hebben gewerkt, gooide hij een paar jaar geleden het roer om. Om de impact te maken die er voor hem toe doet. Met korte videos en activaties bereiken kleine groene initiatieven dankzij The Happy Activist inmiddels een groot publiek. “Het is er allemaal, maar ligt vaak net onder het oppervlak verborgen”. Matthijs weet als geen ander deze inspirerende verhalen aan het oppervlak te krijgen.

Klimaatverandering, ongelijkheid, plastic soep en ga zo maar door. Het zijn niet de minste problemen waar onze generatie mee geconfronteerd wordt. Overheden en grote organisaties komen vaak maar moeilijk in beweging, simpelweg door het systeem dat zij zijn geworden, en tegelijkertijd kan de grootte van de problematiek op de burger verlammend werken. Terwijl het juist de kleine acties van die burger zijn die de wereld in beweging kunnen zetten. Om die reden deelt Matthijs inspirerende acties van ‘de gewone mens’ die op zijn of haar manier impact maakt voor een betere wereld.

Angst verdwijnt waar inspiratie verschijnt. We schreven het al in het Business for Good rapport, maar het gesprek met Matthijs raakt deze uitspraak in vele vormen. “De kracht zit hem juist in de eenvoud, positiviteit en menselijkheid” zegt Matthijs. Als je naar het nieuws kijkt is de framing bijna altijd negatief ‘ze nemen onze gehaktballen af!’. “Er is een voedingsbodem voor pessimisme, maar daarmee komen we geen steek verder. Zo stuitte ik op het verhaal van een Braziliaan die sigaretten opraapte op straat en daar weer nieuw papier van maakte. Dat is de manier van denken waarmee we de wereld daadwerkelijk kunnen veranderen.”

“Van het probleem van ontbossing naar het maken van papier van weggegooide sigaretten.”

Met van trots glimmende ogen vertelt hij over startups die dankzij een post op zijn platform ineens een sterke groei doormaakten of een succesvolle crowdfunding actie konden opzetten. “Op die manier geloof ik mijn bijdrage aan een betere wereld te leveren. Het zichtbaar maken van nog onzichtbare, fantastische initiatieven en hen door dit platform het zetje te geven dat nodig is om echt impact te maken.”

Matthijs ziet dat de beweging groeit. Al is het al in zijn bereik, dat zonder marketingbudget constant groeit en zijn missie is dan ook om deze beweging nog verder te laten groeien. Op de vraag of hij ook de initiatIeven van grote corporate een platform geeft is hij duidelijk, “natuurlijk”. Ook daar gebeurt van alles dat het delen waard is, dat inspireert. Het mooiste zou zijn als ik de startups ook nog met hen in verbinding kan brengen. Pas als we samen gaan werken kunnen we de wereld echt verbeteren.

Wij kunnen het niet meer dan eens zijn met Matthijs. Het is de filosofie waarop onze organisatie is gebouwd. Samen maken wij het verschil. Wat de grote corporates van de startups kunnen leren is om vol lef ergens voor te gaan staan. Het hart is de driver. Dit is lastig voor veel corporates, maar door bijvoorbeeld startups te omarmen kunnen zij dat hart weer meer de organisatie in brengen.

Als ik hem vraag wie The Happy Activist is, raakt hij even in verwarring. Matthijs is bescheiden en het siert hem. Hij voegt toe dat hij eigenlijk een soort curator is van toffe dingen. Een mooi voorbeeld hiervan was een post aan het begin van The Happy Activist, voor Kromkommer die afgekeurde courgettes uitdeelde op de Dam. Dat was één van de meest succesvolle posts ooit. Een mooie manier om de problematiek van voedselverspilling bij de massa onder de aandacht te brengen.

Het is soms nog even zoeken naar het business model geeft Matthijs aan, maar er zijn inmiddels mooie manieren om een bijdrage te leveren. Je kan The Happy Activist tegenwoordig bijvoorbeeld steunen door een maandelijkse bijdrage te leveren. Hiermee geef jij startups een platform en inspireert anderen voor de beweging for Good. Ook als organisatie kun je impactpartner worden van The Happy Activist.

Volg The Happy Activist hier.
Wij zijn fan.


Synergie op New Business Radio

Presentatrice Martine Hauwert nodigde Janneke, Jelmer en Joris uit in New Business Radio’s ‘Let’s Talk Business’ om te praten over de meest inspirerende organisaties van Nederland en de beweging van Business for Good. Wat maakt een organisatie inspirerend? Hoe ziet de toekomst van ondernemerschap eruit? En wordt Business for Good nou echt de nieuwe norm? 

Op 14 november werd Too Good To Go door de Nederlander uitgeroepen tot ‘Meest inspirerende organisatie van Nederland’. Zij laten zien dat je een succesvolle business kan bouwen en tegelijkertijd een probleem kan oplossen. Zij werken vanuit een Business for Good businessmodel: win-win-win. De consument heeft eten voor een lage prijs, de verkoper heeft een extra inkomstenbron en Too Good To Go groeit als organisatie.

In de Podcast wordt beschreven wat een organisatie inspirerend maakt in het oog van de Nederlander. Met sprekende voorbeelden van onder andere Lego, Tony’s Chocolonely en de Vegetarische Slager.

Beluister hier de Podcast New Business Radio – Synergie

“Van purpose naar impact in de markt.”

Als Synergie geloven wij erin dat we via Purpose naar impact in de markt kunnen komen. We helpen leiders in deze reis naar een nieuwe vorm van beleid, waarin goed doen ook goede business kan zijn. We hopen de leiders van nu en de toekomst met deze Podcast te inspireren voor de organisatie van de toekomst.

Lees het Business for Good Trendrapport om meer te weten te komen over Business for Good.