28 / 09 / 2023

Prinses Máxima Centrum meest inspirerende non-profit organisatie voor Nederlanders

Leestijd: Te lang? Mail dit artikel

Mail mij dit artikel

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit zijn ze! De meest inspirerende non-profit organisaties volgens Nederlanders. Het Prinses Máxima Centrum is de meest inspirerende non-profit organisatie voor Nederlanders, gevolgd door KiKa en de Universiteit Delft. Dat blijkt uit het dertiende editie van het onderzoek naar de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders dat Synergie jaarlijks uitvoert met behulp van de onderzoekspartners MindWorld, Dynata en DataIM. Voor het eerst werd het onderzoek dit jaar uitgebreid met een grote groep non-profit organisaties om zichtbaar te maken hoe ook zij inspiratie benutten om verandering te versnellen.

Inspiratie versnelt verandering
Verandering is hard nodig en veel organisaties werken daaraan. Om de organisaties te vinden die dit in de ogen van Nederlanders goed doen, moeten we niet kijken naar wie domineren, maar naar wie inspireren. Inspiratie gaat over het doorbreken van de status quo en het creëren van een andere, gewenste toekomst. Daarom begon Synergie in 2011 met onderzoekspartners MindWorld, Dynata en DataIM aan de Inspirerende 40, het jaarlijkse onderzoek naar de meest inspirerende organisaties. Hiervoor wordt in kaart gebracht wat de eigenschappen zijn van inspirerende organisaties en hoe organisaties hierop scoren onder mensen die de organisaties goed kennen.

Uitbreiding Inspirerende 40 onderzoek met non-profits
Afgelopen jaren kregen steeds meer non-profit organisaties interesse om inzicht te krijgen in hun inspiratiewaarde. Inspiratie is ook voor veel non-profit organisaties een middel om de door hun gezochte verandering te versnellen. Tot en met 2022 werden hun inspiratiescores opgenomen in de algemene resultaten. Echter, dit is niet altijd een zuivere vergelijking omdat de aard van de relatie verschilt. Er vindt bijvoorbeeld geen directe transactie plaats tussen klant en organisatie. Om aan alle organisaties recht te doen, is het onderzoek uitgebreid met 35 van de meest bekende en grootste non-profit organisaties en deze resultaten apart weer te geven. Er zijn zowel goede doelen, zorgorganisaties als onderwijsinstellingen onderzocht. De resultaten maken duidelijk dat inspiratie ook voor non-profits een positieve veranderkracht is

De inspiratie van Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is in 2023 voor Nederlanders de meest inspirerende non-profit organisatie. Bijzonder, want het bestaat pas vijf jaar. Toch scoort de organisatie het hoogst van alle non-profits op alle 11 eigenschappen van inspirerende organisaties. Dit geeft aan dat het Prinses Máxima Centrum iets bijzonders doet. Het begint bij de heldere focus en ambitie, namelijk ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. De innovatieve kant van ‘het Máxima’ om dit te bereiken, wordt herkend, net als de sterke focus om de kinderen in alles centraal te stellen. Zo laat het Centrum zien hoe inspiratie ook een veranderkracht kan zijn voor non-profit organisaties. KiKa op plek twee en Universiteit Delft op plek drie maken duidelijk dat alle soorten non-profit organisaties kunnen inspireren.

Gitta Gallé, RvB van Prinses Maxima Centrum, neemt de Award in ontvangst van Ariane Roos

 

Profit & non-profit gemiddeld even inspirerend, wel verschillend
Uit het onderzoek blijkt dat non-profit en profit organisaties gemiddeld even inspirerend zijn voor Nederlanders. Wanneer een top40 uit beide rankings zou worden samengesteld, zou deze uit evenveel organisaties uit beide lijsten bestaan. Beide type organisaties scoren echter hoog op andere kenmerken. Non-profit organisaties worden veel hoger beoordeeld op visie. Tot en met 2018 scoorden commerciële organisaties hier gemiddeld laag op en was er sprake van visionaire armoede. Hoewel deze organisaties hier de afgelopen jaren beter op zijn gaan scoren, maken de scores van non-profit organisaties duidelijk dat hier nog veel valt te winnen voor commerciële organisaties. Omgekeerd laten de scores van commerciële organisaties zien dat veel non-profit organisaties kunnen groeien in de klantrelatie en innovatie.


Vijf lessen van Prinses Maxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum laat zien dat een non-profit organisatie hoog kan scoren op alle pijlers van inspirerende organisaties, namelijk visie, innovatie, product en klantrelatie. Dit zijn de vijf lessen die ‘het Máxima’ biedt aan alle organisaties die de kracht van inspiratie willen benutten om verandering te versnellen:

 1. Eén heldere missie, helder verwoord
  Het Prinses Máxima Centrum heeft een ambitieuze missie heel helder verwoord. Dat is een kracht. Veel idealistische organisaties voelen het wel, maar kunnen het niet zo scherp verwoorden. Inspiratie begint met een droom van een andere toekomst waar alle mensen onderdeel van willen zijn. Hier ligt een eerste grote kans voor alle non-profit organisaties.
 2. Een missie die groter is dan al het andere
  De missie is datgene waarvoor mensen bij ‘het Máxima’ werken. Daaraan is al het andere ondergeschikt. Zo werd het mogelijk om de eigen belangen op te geven bij de vorming van dat ene centrum. Op veel plaatsen zien we dat het eigenbelang helaas nog een grote rol speelt, expliciet of impliciet.
 3. Bouwen, niet verbouwen
  Bij de ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum stond een ambitie voor een andere toekomst centraal. Van daaruit werd gebouwd. Er werd niet een bestaande organisatie verbouwd, daarbij wordt de erfenis van het verleden meegesleept.
 4. Kinderen een plek geven
  Het samenwerken met kinderen en ouders is diep verankerd in het DNA, in de organisatiestructuur en in de processen. Zo heeft de KinderAdviesRaad een belangrijke rol. Iedereen eet samen, er is geen aparte kantine voor medewerkers of patiënten. Kinderen worden gevraagd om mee te doen aan onderzoek om kinderen die na hen volgen te kunnen helpen. Waar wordt op zo’n diepgaande manier samengewerkt met klanten?
 5. Maak het zichtbaar
  Het Prinses Máxima Centrum laat ook de kracht zien van identiteit. Het centrum heeft zijn verhaal, zijn identiteit en opgave heel tastbaar en zichtbaar gemaakt. Dat wordt uitgedragen in het gebouw, in het thuisgevoel, in het verhaal en in de samenwerking met partners. Het laat zien hoe ‘branding’ focus geeft aan het maken van impact.


Over de Inspirerende 40

De Inspirerende 40 komt jaarlijks tot stand aan de hand van twee onderzoeken onder Nederlanders.

 • Het eerste onderzoek brengt de eigenschappen van inspirerende organisaties in kaart.
  Het is uitgevoerd in maart van 2023 onder 317 bewoners van grote steden in de leeftijd van 18 tot en met 65. Aan hen is gevraagd welke organisaties zij inspirerend vinden en waarom. Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste kenmerken ‘maatschappelijke bijdrage’ en ‘duurzaamheid’. Maar de kenmerken ontwikkelen zich ook. Zo kwam ‘stijlvol’ dit jaar sterker naar voren dan voorheen.
 • Het tweede onderzoek meet de inspiratiewaarde van organisaties onder een representatieve groep Nederlanders.
  Dit op basis van de 11 eigenschappen van inspirerende organisaties en drie algemene vragen. De 11 kenmerken laten zich groeperen naar vier pijlers van inspirerende organisaties: visie, innovatie, product en klantrelatie. Om ‘vragenlijstmoeheid’ te voorkomen, beoordeelt iedere deelnemer maximaal vier organisaties die hij of zij aangeeft redelijk tot goed te kennen. De inspiratiewaarde is de score onder mensen die de organisatie kennen. In 2023 werden 158 organisaties beoordeeld: alle organisaties uit de top 50 en de Ones2Watch van 2022, aangevuld met organisaties die de aandacht trokken. Ook namen 41 organisaties tegen vergoeding deel. In 2023 deden 6.146 mensen mee aan de onderzoeken.

De Inspirerende 40 is bekend gemaakt tijdens Impact on the Beach, het businessfestival voor iedereen die meer impact wil maken. Een overzicht van alle onderzochte non-profit organisaties is opgenomen in het magazine Inspire Action. Daarin is ook het indrukwekkende verhaal van het Prinses Máxima Centrum opgenomen.

Lees hier het Inspire Action Magazine ‘23

Onze diensten die in deze case zijn besproken

Richting voor impact

NEWS FOR GOOD

Elk kwartaal de laatste inzichten en verhalen in je mail.

Meer publicaties

 • Inspireren? Bouw een team

  Lees verder
  Te lang? Mail dit artikel.
 • Marketing met impact

  Lees verder
  Te lang? Mail dit artikel.
 • Dit zijn ze! De Ones2Watch ’23

  Lees verder
  Te lang? Mail dit artikel.
 • Mail mij dit artikel

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.