Ronde Tafel ‘En nu dan’

Boeken zijn er op te lezen… en er in klein gezelschap over te praten

Het afgelopen jaar hebben Ariane Roos en Joris van Zoelen alle inzichten, informatie, inspiratie en ervaring van het team van Synergie samengebracht in het boek ‘En nu dan’. In november 2023 kwam het boek uit. Het boek geeft de lezer houvast in de 3 belangrijkste oriëntaties (fases) bij het vinden van purpose, het concreet maken daarvan in strategie en het verankeren in de organisatie.

Datum: 11 juni 2024

Tijd: 16.00 uur – 19.00 uur (inloop vanaf 15.30)

Locatie: Synergie, Werkspoorkathedraal Utrecht

Net als in ons werk, bij de Inspirerende 40 en Impact on the Beach, geloven we in de kracht van de ontmoeting. Het samenbrengen van mensen die met hun business willen werken aan een wereld die we met een goed gevoel en trots kunnen overdragen aan de volgende generatie. De echte verdieping ontstaat in de ontmoeting en het gesprek. Daarom een kleinschalige opzet met korte kennisimpulsen en veel interactie.

Ariane en Joris nemen je tijdens deze sessie mee door de 3 hoofdblokken van het boek en delen telkens de belangrijkste inzichten en handvatten die zij in het boek uitgebreid beschrijven. Maar, stellen er ook vragen bij. Er is geen blauwdruk voor transformatie en vragen brengen ons vaak verder dan antwoorden.

Erbij zijn?
Er zijn nog enkele plekken vrij. Wil je erbij zijn? Mail Carien van der Zee om één van de laatste plekken te bemachtigen (vol=vol).

LET OP: deelname alleen na bevestiging door Synergie


Inspireren? Bouw een team

Hoe kom ik in de Inspirerende 40?’ De vraag krijgen we steeds vaker. Het simpele antwoord is dat je inspirerend moet zijn voor alle mensen die je organisatie kennen. De organisaties in Inspirerende 40 laten zien wat daarvoor nodig is. Minder zichtbaar is dat krachtige teams altijd aan de basis staan. Wil je inspireren, bouw een krachtig team. Daarvoor moet je aan deze drie bouwstenen werken. 

De magie van inspiratie
De afgelopen 13 jaar leerden we hoe organisaties inspireren. Maar inspiratie verklaren is niet hetzelfde als het creëren. Inspiratie bevat ook magie: het gevoel opgetild te worden en aan iets bijzonders te werken. Dat gevoel laat zich niet forceren in een brainstorm op donderdagmiddag tussen 13 en 17 uur. Het groeit en evolueert. De basis daarvoor is altijd een team. Teams breken door grenzen, of het nu gaat over het creëren van een wereld zonder voedselverspilling, 100% slaafvrije chocolade de norm maken of de natuur de was laten doen.

Meer dan een idee
Een inspirerende organisatie is meer dan een inspirerend idee. Het is ook de realisatie daarvan. Idee en realisatie samen? Dat vraagt een team. Het idee voor Too Good To Go ontstond toen vier studenten zagen hoe goed eten werd weggegooid in een restaurant. Zij maakten de eerste versie van de app. Mette Lykke zag de bedrijfsmatige potentie. Joost Rietveld bracht het naar Nederland. Anderen haakten de vele restaurants en supermarkten aan waarmee de beweging groeide. Dit geldt voor alle organisatie in de Inspirerende 40, van Seepje, Tony’s Chocolonely, Dopper tot Follow the Money. Aan de basis van het succes van al deze organisaties staat een team.

Wanneer een groep een team wordt
Hoe komt het dat de ene groep grenzen verlegt en een andere groep blijft steken? Succesvolle teams groeien met drie bouwstenen (1) een gedeeld doel; (2) positieve interactie en (3) een heldere rol voor alle leden. Die goed organiseren is een kunst. Wil je inspireren, begin dan niet bij de pijlers, maar bij het team.

 • Gedeeld doel: een missie hebben of op missie zijn
  We zien talloze groepen die een missie hebben, maar niet op missie zijn. Groepen zijn op missie wanneer de twee woorden ‘gedeeld’ & ‘doel’ even zwaar wegen. Hier valt vaak zoveel te winnen. Ik schat dat minstens 50% van ons werk bestaat uit groepen helpen om de slag te maken van een missie hebben naar samen op missie zijn. Het goede nieuws: dit is te verhelpen. Met inspiratiedagen kan zicht worden verkregen op de frustratie die de basis vormt van inspiratie. Zoals het verspilde eten de basis is van de droom van een wereld zonder voedselverspilling van Too Good To Go. Met inspiratiedagen, visiegesprekken en workshops is een gedeeld beeld van urgentie te creëren. Ben je nog niet op missie? Start dan hier.
 • Positieve interactie: dans je met of naast elkaar? Mensen die grenzen verleggen dansen met elkaar. Ze kunnen elkaar ook gevangen houden. Dan dansen ze niet of naast elkaar, ieder op een eigen ritme. Hoe leuk is dat? Maak een feestje van samenwerken. Groepsprocessen zijn te organiseren. Van individuen in hun kracht zetten (psychologische veiligheid, autonomie en heldere rollen) tot tijd maken om elkaar te zien, begrijpen samen te praten over wat gaat komen in plaats van wat gisteren mis ging. Het verleden verander je niet, wel de toekomst. Als werken met elkaar nog niet voelt als samen dansen, liggen hier kansen.
 • Een heldere rol en geen bullshit banen
  Ruim 62% van de werkenden geeft aan te letten op de maatschappelijke bijdrage van organisaties bij het solliciteren. Tegelijkertijd zijn mensen kritisch op het gedrag van organisaties. Dit geldt nog veel sterker voor jongeren. Verwachtingen liggen hoog. Als je medewerkers teleurstelt, hoe kan je hen dan inspireren? Als je hen niet inspireert, hoe kan dat dan wel bij klanten?

Bouw een Krachtig Team
De afgelopen jaren hielpen we onder andere Tergooi MC, Sportfondsen en Tuinbranche Nederland met het ontwikkelen van krachtige teams. We vonden een simpele tool om te bepalen waar het team staat en een vorm om eraan te werken. Het effect verrast ons elke keer. Ontwikkeling lijkt langzaam te starten, tot het opeens een vlucht krijgt. Dan is alles opeens anders. Buitenstaanders noemen het dan inspirerend. Niet omdat het jouw doel was om te inspireren, maar omdat het een bijproduct is van de grenzen die je verlegt.

Dus wil je inspireren? Bouw een krachtig team. Benieuwd naar onze ervaringen en aanpak? We delen ze graag met je.


Dit zijn ze! De Ones2Watch ’23

Dit zijn ze!! De Ones2Watch van 2023, de organisaties om het komende jaar in de gaten te houden. Ze zijn nu nog relatief onbekend, maar al wel heel inspirerend. De Ones2Watch geldt als de kraamkamer van de Inspirerende 40. Hier vinden we de voorhoede van de gamechangers van de toekomst. 

Dit jaar maken Rainforest Alliance en Swapfiets bijvoorbeeld de overstap van de Ones2Watch naar de Inspirerende 40. Dit blijkt uit de Inspirerende 40, het jaarlijkse onderzoek onder Nederlanders naar inspirerende organisaties.

Inspirerende gamechangers
Verandering is hard nodig en we houden van de organisaties die dit brengen. Om die organisaties te vinden, begonnen we in 2011 met de Inspirerende 40. Daarmee zijn we niet op zoek naar de marktleiders die groot zijn, maar naar de veranderaars die groot worden. Om die te vinden volgen we niet dat wat domineert, maar dat wat inspireert.

Voor de Inspirerende 40 zoeken we voortdurend naar nieuwe organisaties voor deze lijst en meten hen ook. Een aantal daarvan scoren bijzonder hoog op inspiratiewaarde, maar halen de drempel van 10% niet, de ondergrens die we hanteren voor de top 40. Deze organisaties geven we in de Ones2Watch een podium. Want hoewel ze minder bekend zijn, is hun inspiratiewaarde minstens zo hoog als die van de nummer 40 uit de Inspirerende 40.

Dit is de lijst van de Ones2Watch van 2023, en wat een mooie is het: 100% impactorganisaties, 100% inspiratie om verandering te versnellen.

 

Over de Inspirerende 40
De Inspirerende 40 komt jaarlijks tot stand op basis van twee onderzoeken onder Nederlanders.

 • Het eerste onderzoek brengt de eigenschappen van inspirerende organisaties in kaart. Het is uitgevoerd in maart van 2023 onder 317 bewoners van grote steden in de leeftijd van 18 tot en met 65. Aan hen is gevraagd welke organisaties zij inspirerend vinden en waarom. Net als voorgaande jaren zijn de belangrijkste kenmerken ‘maatschappelijke bijdrage’ en ‘duurzaamheid’. Maar de kenmerken ontwikkelen zich ook. Zo kwam ‘stijlvol’ dit jaar sterker naar voren dan voorheen.
 • Het tweede onderzoek meet de inspiratiewaarde van organisaties onder een representatieve groep Nederlanders. Dit op basis van de 11 eigenschappen van inspirerende organisaties en drie algemene vragen. Om ‘vragenlijstmoeheid’ te voorkomen, beoordeelt iedere deelnemer maximaal vier organisaties die hij of zij aangeeft redelijk tot goed te kennen. De inspiratiewaarde is de score onder mensen die de organisatie kennen. In 2023 werden 158 organisaties beoordeeld: alle organisaties uit de top 50 en de Ones2Watch van 2022, aangevuld met organisaties die de aandacht trokken. Ook namen 41 organisaties tegen vergoeding deel. In 2023 deden 6.146 mensen mee aan de onderzoeken.

Lancering Inspirerende 40 op Impact on the Beach
Dit jaar maken we de lijst van de Ones2Watch 1 week voor de lancering van de Inspirerende 40 bekend. Op deze manier willen we deze organisaties het podium geven dat ze verdienen.

De Inspirerende 40 wordt donderdag 14 september om 14.30 bekend gemaakt tijdens Impact on the Beach, het businessfestival voor iedereen die meer impact wil maken. Met het event kan iedereen die wil, bij de lancering zijn, de mensen achter de Ones2Watch en Inspirerende 40 ontmoeten en verhalen horen. Kaarten zijn beschikbaar via www.impactonthebeach.nl

Vanaf 15.00 zijn alle inzichten voor iedereen online beschikbaar in het ‘Inspire Action’ magazine op deze site.

Het onderzoek legt dit jaar een belangrijke trendbreuk bloot. Daarover meer in het magazine. Het bevat waardevolle inzichten en handvatten voor iedereen die werkt aan impact en/of medewerkers of klanten wil inspireren.


Duurzaam met impact

Duurzaam met impact

duurzamere organisaties zijn toekomstige marktleiders

Verduurzamen wordt alles bepalend. Medewerkers, klanten en investeerders vragen er om. Nieuwe wetgeving - zoals CSRD - verplicht ertoe. Het drijft innovatie en ontwikkelingen. Maar hoe begin je? Hoe wordt duurzaamheid een logisch, samenhangend onderdeel van alles dat je doet? Een strategie die van iedereen is?

Van analyse tot plan en implementatie: we helpen organisaties aan duurzaamheidsstrategieën die inspireren en aanzetten tot actie. Vanuit de laatste inzichten op het gebied van CSRD, CSDDD en ESG. Als het even kan verbonden met de Sustainable Development Goals.

Marktstrategie & impact Synergie

Duurzaam steeds bepalender in de Inspirerende 40

Voor de Inspirerende 40 onderzoeken we jaarlijks de kenmerken van inspirerende organisaties. Duurzaam is sinds 2022 het belangrijkste kenmerk. Wil je mensen raken, dan doe je dat door bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving.

Een inspirerende duurzaamheidsstrategie

Klaar voor de toekomst
Duurzaam betekent toekomstbestendig. Maar welke organisatie is dat vandaag? Vraagstukken stappelen zich op en de snelheid van verandering ligt hoog. Medewerkers, klanten en investeerders verwachten steeds meer op het gebied van duurzaamheid. Er komt veel wet- en regelgeving op organisatie af. In directies en management is de vraag niet of, maar vooral hoe aan duurzaamheid gewerkt wordt. Om daar samen een goed antwoord op te geven is een oriëntatie nodig op:

 1. ontwikkelingen en vereisten per sector,
 2. organisatie impact en verantwoordelijkheden,
 3. hoe dit past bij de eigen identiteit en toekomstige rol en
 4. hoe je de transitie organiseert.

Volg je de verandering of maak je deze zelf? Niks doen is in elk geval geen optie.

 

Van moeten naar willen
We ontwikkelen duurzaamheidsstrategieën die organisaties toekomstbestendig maakt. Gebaseerd op de inzichten uit de Inspirerende 40, maken we strategieën die zin geven om aan te werken en zorgen voor impact. De formule voor inspirerende impact vormt de rode draad in de aanpak. Deze bestaat uit vier simpele stappen:

 1. Inzicht in de urgente thema’s: hier willen/moeten we aan werken
 2. Ontwikkelen van een visie/droom: zo willen we dat het is
 3. Ontwikkelen van een inspirerend plan: zo kunnen we het geloofwaardig oplossen
 4. Concreet maken van acties: zo organiseren we de verandering

Ben je benieuwd hoe we je kunnen helpen aan een inspirerende duurzaamheidsstraegie? Neem dan contact op met Alexander Swagers.

Dit deden we onder andere voor:

Heb je hier een vraag over?

Ariane Roos

Strateeg en Partner

Heb je hier een vraag over?

Alexander Swagers

Millennial en nieuwe denker

Heb je hier een vraag over?

Janneke Zuidhof

Strateeg en Partner

Heb je hier een vraag over?

Heb je hier een vraag over?

Joris van Zoelen

Strateeg en Partner

Heb je hier een vraag over?

Heb je hier een vraag over?

Carien van der Zee

Vibemanager

Meer over Duurzaamheid?

Mail mij dit artikel

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

CSRD: de reden om nu impact in kaart te brengen

Het komt steeds dichterbij, en toch vaak onvoldoende in beeld: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn verplicht grote of beursgenoteerde organisaties te rapporteren over duurzaamheid. Het wordt gefaseerd geïmplementeerd. Vanaf 2024 moeten de eerste organisaties eraan voldoen. Uiteindelijk treft dit zo’n 49 duizend Europese organisaties; 75% van de in Europa gegenereerde omzet.

Dit heeft effect. Want het raakt iedereen in de keten van deze organisaties.

KPMG gaf onlangs aan dat er significante inspanning nodig is om op tijd klaar te zijn. Dit op basis van een onderzoek onder 46 grote organisaties. Dit geldt ook voor hun keten. Tijd om aan de bak te gaan: impact inzichtelijk maken en een strategie maken om te verduurzamen. Here’s why.

CSRD - verduurzaming raakt iedereen
CSRD: wat is het?

 

CSRD: wees niet zwakste schakel
Grote beursgenoteerde partijen die onder NFRD (de Non-Financial Reporting Directive) vallen, moeten in ‘24 in hun Management Reports voldoen aan CSRD. Voor grote niet-beursgenoteerde partijen geldt dit vanaf ’25. Beursgenoteerde MKB’ers volgen het jaar erna.

Dat de rapporteringsverplichting later komt, betekent niet dat je er niet mee in aanraking komt. Belangrijk onderdeel van CSRD is ‘zicht op impact door de hele value chain’. Partijen die eerder moeten rapporteren op CSRD zullen hun leveranciers en partners hierop actief bevragen. Dat gaat over inzicht in impact en plannen om te verduurzamen.

Dus: wanneer zij aan de beurt zijn, en je werkt voor hen, ben jij aan de beurt. Hetzelfde geldt wanneer jij werkt voor iemand die aan hen levert. Dan maakt het niet uit of jouw organisatie pas later hoeft te rapporteren of helemaal niet valt onder CSRD. Bij de inkoopvoorwaarden zal opgenomen worden om de negatieve impact inzichtelijk te hebben, naast een verduurzamingsstrategie.

Een last of lust?
CSRD kan een administratieve last of hulpmiddel zijn. Wat het wordt, hangt van jou af.

Natuurlijk betekent de rapportageverplichting een hogere administratieve druk. Ik moet de eerste klant nog vinden die blij uit bed springt om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Maar het zal bijvoorbeeld steeds belangrijker worden voor financiers. Het helpt om deze informatie direct beschikbaar te hebben. Het maakt ook toekomstige uitdagingen zichtbaar. Dat doet de dubbele materialiteitsanalyse in de CSRD. Deze richtlijn verplicht organisaties om twee dingen te doen. Allereerst om de impact van de organisatie op de wereld in kaart te brengen en verbeteren. Duurzame koplopers zoals Patagonia en Interface leerden al dat duurzamer bijna altijd ook goedkoper is.

Daarnaast verplicht de dubbele materialiteitsanalyse ook toekomstige risico’s in kaart te brengen. Denk aan risico’s van schaarste, prijsstijgingen en klimaatverandering. De stijgingen van gasprijzen zijn hiervan een goed voorbeeld. Dit kwam veel te vaak als verrassing terwijl het toch echt deels te voorspellen viel. Hetzelfde geldt voor de inbeprijzing van bijvoorbeeld CO2 of zaken als stijgingen van grondstofprijzen in de toekomst (hout, papier).

Wij vermoeden dat uitstel van oriëntatie op CSRD zal leiden tot een compliance gestuurde oriëntatie. Zonde. Laat het een lust zijn: orienteer je er nu op en leer hoe verduurzaming je organisatie beter maakt.

Een gedeeld doel? Co-creatie!
Nu duurzaamheid alle organisaties raakt, ontstaat een extra kans. Het zal co-creatie aanjagen. Dit begint met informatieve delen over verduurzaming. Deze contacten leiden tot gezamenlijke oriëntatie op verbetermogelijkheden. Wanneer er een gezamenlijke opgave is, wordt samenwerking steeds logischer en waardevoller.

Een praktisch voorbeeld hiervan vinden we in de schoonmaakbranche. Daar blijken de reizen van schooonmaakmedewerkers naar de panden, de grootste bron van uitstoot te zijn. Gezamenlijke gesprekken over hoe schoonmakers minder kunnen reizen, is een opgave van schoonmaker en opdrachtgever. In co-creatie kunnen daar verbetermogelijkheden voor worden ontwikkeld. Dat verandert de samenwerking fundamenteel. Waarom kan dat nu? Simpel: we hebben één gedeeld doel: verduurzamen. Strategisch inzetten op CSRD opent de weg naar hele andere relaties met klanten.

Uiteindelijk raakt de opgave voor verduurzaming ons allemaal. We kunnen beter samen zwemmen dan samen zinken.

Wilt u meer weten over CSRD, het in kaart brengen van impact, of een eigen duurzaamheidsambitie ontwikkelen die door de organisatie gaat, neem dan contact met Alexander Swagers.


de transformatie van een 111-jaar oude organisatie

Dit artikel verscheen in ‘Inspire Action 2022’, het jaarmagazine over de inspirerende wereld van impactorganisaties. Alexander Kremer deelde zijn verhaal ook op Impact on the Beach en werd daar door velen beschouwt als een van de hoogtepunten. Dit is zijn verhaal.

‘Wat voor ondernemer wil ik zijn?’

Mijn persoonlijke verhaal is het verhaal van de onderneming, en het verhaal van de onderneming is mijn persoonlijke verhaal. Voordat ik naar het familiebedrijf overstapte, werkte ik bij grote organisaties met een hiërarchische structuur, wat ik ook had geleerd bij mijn studie economie. Ik stelde er nooit vragen over. Was dit het juiste om te doen? Of niet? Uiteindelijk draaide alles aan het eind van de dag om verkopen en EBITA. We stuurden er elke dag op en we waren er goed in.

De ziel kwijt
Ik stapte over naar ons familiebedrijf. Ik runde het zoals ik dat geleerd had: alsof het een groene supermarkt was. We stuurden mensen aan op logistiek, inkoop en verkoop. We ‘pushten’ en ‘pushten’. We verkochten veel en we groeiden. In 2014/’15 begon er iets te knagen. De aanleiding was dat er goede mensen vertrokken. Ik merkte dat we niet langer trots waren, we raakten onze ziel kwijt. Ik sprak hier met mijn vrouw over. We realiseerden ons dat we onszelf waren verloren. Waren wij dit gaan doen omdat we al die spullen wilden verkopen? Nee, we waren ooit begonnen omdat we van groen hielden, maar daar waren we helemaal niet mee bezig. Was dit waarom we ondernemer waren geworden? Wie wilden we eigenlijk zijn?

We realiseerden ons dat we het bedrijf opnieuw moesten uitvinden. Ik belde mijn broer voor hulp, die werkte bij een reclamebureau. Hij adviseerde mij de oplossing niet te zoeken bij een reclamebureau. Hij vertelde me: “Alexander, niet naar een reclamebureau gaan. Dan wordt alleen de buitenkant opnieuw bedacht. Oude wijn in nieuwe zakken. Om te doen wat jij wilt doen, moet je het bedrijf van binnenuit opnieuw uitvinden.”

Maar ik had daar wel een partner bij nodig, een begeleider. Mijn broer verwees me naar Philipp Teufel, een professor in design. Met hem begonnen we aan Masterplan 111. De naam verwees naar de leeftijd van ons bedrijf. Hij schakelde groepen studenten in, die maandenlang rondliepen in onze tuincentra. Ze observeerden, werkten mee, liepen stage en gingen aan de slag. Toen, op een ochtend, presenteerden ze ons het resultaat Ik verwachtte een PowerPoint-presentatie, Excel-schema’s met berekeningen en een business case.

Een emotionele business-case
Wat ik kreeg, was een boek dat vol stond met plaatjes, in een houten kist. Dat was mijn ‘zoom- moment’. Eerst schrok ik. Dit was het duurste plaatjesboek dat ik ooit had gekocht, € 60.000,-. Ik bladerde door wat pagina’s en zag alleen plaatjes. Toen realiseerde ik me dat dit precies was wat we zochten. Dit was een ‘100% emotionele business case’. Alleen vanuit het hart kun je weer met het hart contact maken. Dit ging over natuur, mensen verbinden met de natuur, door ons weer natuurlijk te gedragen. Vanaf toen zou dit bij alles het uitgangspunt zijn. Elke beslissing moest voortaan op basis hiervan genomen worden.

De eerste stap was dat ik mijzelf moest veranderen
Daarna gingen we aan de slag. Het belangrijkste was dat ik mijn attitude moest veranderen. Daarna werd alles gemakkelijker. Ik stel niet meer eerst de vraag of we er geld mee kunnen verdienen. Ik vraag me af hoe het bijdraagt aan ‘reconnecting to nature’. Dat is het belangrijkste en leidende principe.

Natuurlijk moeten we aan het eind van de dag ook geld verdienen. Maar geld is een resultaat, geen doel. Als het niet winstgevend is, is ons idee nog niet goed genoeg en moeten we leren om het beter te maken. We hebben daarnaast één ander leidend principe: we zijn gestopt met het kijken naar andere tuincentra. Iedereen in deze wereld kent elkaar en vergelijkt zichzelf met de andere centra. Zo blijven we wat anderen zijn. Alleen door hiermee volledig te stoppen, konden we onze eigen unieke weg vinden. We zoeken nu inspiratie op alle andere plaatsen: in musea, op festivals, in steden, in de natuur.

Klein beginnen
Ik ben heel klein begonnen. Door het boek te tonen aan enkele collega’s en er met hen over in gesprek te gaan. Zo ontstond een kleine groep die het zag zitten en er ermee aan de slag wilde gaan. Daarna begonnen we met kleine stappen. Niets groots, geen managementprogramma met een mooie naam, geen campagne. Het was essentieel om het boek te vertalen naar de winkel. We begonnen met anders inkopen, stopten prijsonderhandelingen. Het vertrek van twee managers bood de kans om hun verantwoordelijkheden aan het team te geven. Die posities vulden we niet opnieuw in. Stap voor stap groeide het nieuwe verhaal in onze communicatie.

We hebben alles aangepakt, het design, het assortiment, de inrichting, onze organisatie. We hadden winkel- en inkoopmanagers, die hebben we niet meer. We hebben nu een decentrale organisatie waarin mensen eigen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. Er zijn duizenden beslissingen te nemen, en zij moeten dat kunnen doen. Reconnecting to nature gaat niet alleen over de natuur, het gaat ook over hoe we als mensen met elkaar omgaan.

We bedachten dat we een verhaal moesten vertellen. Daarvoor ontwikkelden we Gruntopia. Het is vooral gericht op jonge mensen. In tien huizen inspireren we mensen om kleine stappen te zetten naar een duurzamer leven. Een andere inrichting van tuinen, insectenvriendelijke planten, anders eten, zelf wat eten verbouwen. Niet één grote stap, maar vele kleine. Want dan verandert het gedrag, en dan komt de grote verandering vanzelf. Niet opgelegd, maar omdat mensen het zelf willen. Het restaurant moest ook onderdeel worden van ons verhaal. We verkochten daar schnitzels en worsten. Daarmee zijn we gestopt. Klanten kwamen er speciaal voor en waren dus teleurgesteld. Maar we moeten gewoon leren om het net zo goed te doen als daarvoor, en beter zelfs. We kunnen niet terug naar vlees, dat is gewoon geen optie.

Grote keuzes: deuren sluiten en anderen openen
Met twee productgroepen zijn we uiteindelijk helemaal gestopt: tuinmeubelen en barbecues. Samen waren die goed voor 15% van de omzet, maar we stopten er in twee jaar mee. We hadden er gewoon geen verhaal meer bij. Waarom zouden we dit verkopen aan onze klanten? Wat brengt het hen? Wat brengt het de natuur? Zonder goed antwoord konden we er niet mee verder gaan. Waar de ene deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open. Dat komt dan wel.

De steun van familiewaarden
Ik voel veel verantwoordelijkheid voor het familiebedrijf, zeker. Maar mijn vader en mijn opa gaven me twee dingen mee:
1. Wanneer je alles wilt, eindig je met niets.
2. Doe goed, en vertel erover.

Ik realiseerde me dat we voorheen alles wilden. Dat we niets goed deden, maar alleen vertelden in ‘headlines’. Onze hele marketing was oppervlakkig. Slagzinnen zonder inhoud. We moesten eerst goed doen. Dat is een heel proces, elke dag opnieuw. We leren nog steeds en elke dag groeien we. We staan pas aan het begin.

Niet één grote stap, maar vele kleine. Samen vormden ze de verandering.
Wat het mij heeft gebracht? We zijn nu weer op het omzetniveau waar we stonden. Sommige oude klanten zijn we kwijtgeraakt, maar anderen weten ons nu te vinden. We leren hoe we mensen kunnen inspireren om weer met de natuur te verbinden. Alles is anders geworden. We hebben geen professionele hr-afdeling, maar onze medewerkers werken nu vanuit hun talent en doen goede dingen heel goed. Dat maakt een groot verschil.
Mensen vragen me wel eens wat de grootste stap was in deze ontwikkeling. Die is er niet. Er zijn vele kleine. Een organisatie is als een mozaïekkunstwerk. Elk onderdeel is een klein steentje op dat kunstwerk. Het is onze verantwoordelijkheid dat die onderdelen heel goed om elkaar aansluiten. Want als we dat niet doen, en je neemt een stap naar achteren, is het een vaag plaatje. Pas wanneer alles klopt, hebben we onze klanten en medewerkers geholpen om het hele verhaal te zien.

In gesprek met Alexander?
In 2023 gaan we een aantal ondernemers op bezoek bij Alexander. Wil je hierbij zijn?
Neem dan contact op met Jelmer – jelmer@synergie.nl 


Ronde Tafel Ketenimpact | Business for Good in Food

Acht organisaties uit de Inspirerende 40 en acht uit de Ones2Watch komen uit de wereld van voeding. Nederlanders zoeken en herkennen inspiratie in de veranderingen van de wereld van voeding blijkt uit de Inspirerende 40.

Maar dit is geen verandering die iemand alleen kan maken. Deze transitie vindt plaats in een keten. Boeren, machinebouwers in de voedselindustrie, verwerkers, transporteurs, verpakkers, retail, overheid etc. In een wereld die traditioneel is gericht op winst-verlies denken, is deze omslag alleen samen te maken. Daarom zoeken we de dialoog met bestuurders uit verschillende organisaties uit de voedselketen. We gaan in gesprek over de drempels in de transitie naar Food for Good.

Over Ronde Tafels
Ronde Tafels zijn compacte bijeenkomsten met 8 tot 15 deelnemers. Naarst een inspirerende impuls, zoeken we veel interactie en verdieping. Vanuit het idee dat je vooral van en met elkaar leert. Omdat iedereen inspiratie heeft te bieden en nodig heeft.


Ronde tafel Duurzaamheid | duurzamer door, niet naast de business

Nog 88 maanden en dan is het 2030.
Op het moment van deze ronde tafel zijn het er nog 85.
2030 is voor veel organisaties een ijkpunt voor hun verduurzaming.

Met reden. Ontwikkeling komt met een deadline.
Als het niet komt vanwege de verplichting voor toekomstige generaties, wetgeving,
dan wel om wat medewerkers en klanten vragen of concurrentie doet.

Een beetje organisatie heeft inmiddels een duurzaamheidsmanager.
De eerste stappen worden gezet naar impactreporting.
De kantine krijgt wat minder vlees en de leaseauto’s worden electrisch.
Zonnecelpanelen op het dak. Het zijn allemaal goede initiatieven.

Maar de echte impact wordt gemaakt door de business zelf.
Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsorganisatie die niet naast de business staat,
maar van de business is? Hoe start je het proces waarin iedereen
meewerkt aan de toekomst?

Onze meeste projecten gaan over deze vragen. We werkten hier
onder andere aan met ANWB, Kwalitaria en bol.com. Op basis van deze
ervaringen, die van de deelnemers en uitdagingen van de dag gaan we met elkaar in gesprek.

Hoe zorgen we voor de maximale versnelling in de 85 maanden die er nog zijn tot 2030?


CMO Ronde tafel

Marketeers verbinden de wereld buiten met de organisatie.
Zij zien als eersten de trends en ontwikkelingen.
Aan hen de opgave om de organisatie hierop in te laten spelen.

Lukt dit niet helemaal, dan vallen termen als greenwashing en purposewashing.
Een verhaal vertellen lukt dan wel. Het verankeren in de strategie niet.

In een wereld van steeds meer transparantie valt dat op.
En je wordt er rigoreus op afgerekend.
Hoe kun je als marketeer niet alleen het verhaal naar buiten vertellen maar
juist zorgen dat binnen mee gaat.

Zodat de purpose door de hele organisatie omarmd en doorleefd wordt en
je samen gaat werken met je klanten in plaats je klanten een niet bestaand verhaal te vertellen.


Ronde Tafel HR | High Impact Organisatie

Als iets iimpactorganisaties kenmerkt, is het d ontwikkeling van HR naar Resources for Humans.
Mensen zijn geen resources. Maar mensen kunnen wel in hun kracht gezet worden:
een high impact organisatie.

Onderzoek van de Inspirerende 40 leerde ons dat bijna één op de twee professionals zegt
niet zichzelf te kunnen zijn op het werk en niet alle talenten kwijt te kunnen.

Er valt nog veel te winnen.
Impactorganisatis die hard opschalen voor impact, weten mensen in hun kracht te zetten.

In deze ronde tafel met 10 tot 15 People & Culture Professionals
gaan we in gesprek hoe een high impact organisatie wordt ontwikkeld.