Business for Good in Food

De urgentie in onze voedselvoorziening is groot. De CO2-uitstoot, onvruchtbare grond door de intensieve landbouw, droogte, het aantal monden dat wereldwijd gevoed moet worden. De schaarste aan de ene kant, het overschot en de verspilling aan de andere…om voedselvraagstukken aan te pakken heb je de hele keten nodig. Fairtrade Original, Too Good To Go en Infarm.