Onze visie

Inspire Action

Synergie is een strategisch adviesbureau. Met de missie om de organisaties te helpen die vorm geven aan de wereld waarin we willen leven. Organisaties met een positieve impact op medewerkers, klanten, markt en maatschappij. Organisatieontwikkeling en marktstrategie gaan voor ons hand in hand. Een inspirerende en levende purpose en visie is altijd de basis voor impact. Impact die groeit via leiderschaps- en organisatieontwikkeling. We zijn een aanjager. Of spiegel. We creëren inzicht en bewustzijn. We doorbreken conventies, transformeren en ontwikkelen. Hoe dan ook, we inspireren tot actie.

organisaties om samen te bouwen

Organisaties vinden we fascinerend. Ze creëren en vormen. Ze maken elektrisch rijden voor iedereen mogelijk (Tesla). Of wisten aangenaam en betaalbaar wonen voor steeds meer mensen bereikbaar te maken (IKEA). En een relatief kleine groep mensen zijn samen hard op weg om de hele chocolade industrie slaafvrij te maken (Tony’s Chocolonely).

Wij geloven in organisaties. Omdat we geloven in de samenwerking tussen mensen om het onvoorstelbare te realiseren. Dankzij organisaties is het nu volstrekt normaal om je zwemdiploma te halen (Sportfondsen), kan iedereen op eigen manier afscheid nemen van overledenen (Monuta), is er meer licht in het leven van mensen (VELUX) en zijn innovaties in de wegenbouw mogelijk geworden (Rotim). Zo kunnen we nog lang doorgaan. Want, in elke organisatie, in elke sector, het kan overal.

Zo kijken wij naar organisaties. Als de beste vorm om samen te werken aan de wereld waarin we willen leven. Organisaties die werken vanuit een visie die is ontstaan op het snijvlak tussen passie en probleem. Tussen de verbeelding van hoe dingen kunnen zijn en de vraagstukken van vandaag. We geloven in de mogelijkheid om het creërend vermogen van organisaties steeds groter te maken. Via leiders die inspireren en aanzetten tot actie, mensen die kunnen werken en leven vanuit inspiratie en actie. Medewerkers meer en beter samen te laten werken. Culturen die inspireren en stimuleren in plaats van gevangen houden. Organisaties die het creërend vermogen van mensen structureel groter maken. Deze organisaties worden door anderen herkend als inspirerende organisaties. Daar werken wij aan.

Inspirerende organisaties met impact

We helpen organisaties in de stap van Good Business naar Business for Good. Dat doen we door:

  1. de mechanismen achter inspirerende organisaties en de kampioenen van Business forGoodte onderzoeken;
  2. door de inzichten, mechanieken en methodes beschikbaar te maken voor elke organisatie met ontwikkelambitie;
  3. door te adviseren, maar belangrijker nog, actief en gecommitteerd mee te bouwen aan de transformatie van de organisatie.

Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world - J.A. Barker (futurist en filmmaker)

Elke leider kan inspireren. Elke organisatie kan inspireren. Elke organisatie kan actief bijdragen aan een betere wereld. En daarmee ook een gezond bedrijfsresultaat boeken voor continuïteit en groei. Het kan en we helpen graag om dat te laten zien.

mensen (en hun boeken) die ons inspireerden

  • Simon Sinek (Start With Why)
  • Victor Frankl (Man’s search for meaning)
  • Thomas Sedlácek (De economie van goed en kwaad)
  • Frederic Laloux (Reinventing organizations)
  • Dale Carnegie (How to win friends and influence people)
  • Margaret Mark & Carol Pearson (The hero and the outlaw)
  • Jim Collins (Good to Great, Built to Last en How the Mighty Fall)