High Impact Organisaties nieuwe marktleiders

Een deel van de impactorganisaties schaalt op naar high impact. High Performance-principes worden toegepast om het effect groter te maken. De missie en businessplannen overstijgen het eigen bedrijf. Klanten, concurrenten en andere professionals worden onderdeel van de beweging. Met tafelgasten spreken we erover hoe zij dat doen, en ook wat nog weerhoudt.