Vooruitgang komt met een deadline

De urgentie groeit: Wanneer wij mensen van impactorganisaties spreken, zien wij naast bezieling en bevlogenheid regelmatig iets dat zich het best laat omschrijven als paniek. De vraag of we op tijd zijn, wordt openlijk gesteld. En het antwoord is nooit ‘zeker’. Veel hangt af van ons gedrag de komende 10 jaar. Zijn we op tijd? En hoe zorg je dat urgentie niet verlamt maar júist tot actie leidt? In deze aflevering horen we verschillende organisaties daarover. Waaronder Follow This, die als aandeelhouder Shell beweegt zich te houden aan de Parijs-afspraken.