Organisatieontwikkeling

ROADMAPS

Routekaarten maken strategie visueel. Waardevol in het maken van strategie, omdat het dwingt tot focus op hoofdzaken en samenhang. En waardevol in de realisatie, omdat het strategie heel goed deelbaar maakt.

Visie & Leiderschap Synergie

HOE WILLEN WE REIZEN? DAT IS DE EERSTE VRAAG

Hoe willen we reizen? Als A (huidige situatie) en B (missie/doel) bekend zijn, volgt strategie als de weg er naartoe. Meer dan het maken van actieplannen is dat de eerste - vaak vergeten maar cruciale - vraag. Want het antwoord legt de ontwikkelvisie bloot. En dwingt tot reflectie of de huidige structuur, cultuur en organisatie-inrichting het meest ideaal zijn om bij het eindpunt uit te komen. Samen met het A- en B-punt vormt de ontwikkelvisie de contouren van de roadmap.

 

 

HOE HET WERKT

Routekaarten zijn een visuele weergave van de route die wordt bewandeld om de doelen of missie te realiseren. Omdat vanuit de huidige positie de toekomstige activiteiten, de afhankelijkheden en mijlpalen visueel in de tijd worden gezet, kan deze weergave echt als een routekaart worden gelezen. De benodigdheden en de plaats daarvan in de tijd worden zo heel helder, evenals de fases die je doormaakt en de verwachtingen die er per fase zijn. Het geeft ruimte om het doel steeds voor ogen te hebben, zonder dat je in detail invulling geeft aan het ‘hoe’. Zo is de organisatie flexibel om de weg zelf in te vullen met het doel steeds in beeld. Dit is waar routekaarten een extra waarde leveren ten opzichte van een ‘gewoon’ plan van aanpak. Door de visuele weergave van de uitvoering wordt het bovendien eenvoudig tot een interactief proces te komen met de deelnemers. Bovendien biedt het een basis om de ontwikkeling tastbaar te maken, ook als het eindresultaat nog niet zichtbaar is.

EEN WAND OVER? PLEK VOOR EEN ROUTEKAART

Het ontwikkelen van een routekaart is een inspirerend proces. De routekaart zelf printen we vaak op groot formaat zodat het tastbaar aanwezig blijft. Dat kan een A0 formaat zijn, maar met hetzelfde gemak een volledige wand. Het geeft zo de ruimte om interactief met elkaar te bespreken waar je staat en wat er nog moet gebeuren op weg naar het doel. Dit interactieve aspect vergroot de betrokkenheid bij een groot aantal mensen en daarmee draagvlak voor de plannen en het succesvol uitvoeren van de plannen in het geheel.

Terug naar Organisatieontwikkeling

Heb je hier een vraag over?

Janneke Zuidhof

Strateeg en Partner