Organisatieontwikkeling

INSPIRING SPACES

De fysieke ruimte(s) van een organisatie worden nog vaak functioneel bekeken. Vanuit de vierkante meters en faciliteiten die daarin nodig zijn. Soms met toevoeging van de huisstijl en sfeerelementen. Het kan ook anders: Inspiring Spaces zijn gebouwen en/of ruimtes die ingericht zijn vanuit de ambities en strategie. En die bedoeld zijn om mensen dáárin te inspireren en faciliteren.

Visie & Leiderschap Synergie

WE SHAPE OUR BUILDINGS, THEREAFTER THEY SHAPE US

In oktober 1943 discussieerde het Britse Lagerhuis over het herbouwen van de kamer. Met goedkeuring van Churchill kwamen de leden overeen om de rechthoekige vorm te behouden - in tegenstelling tot ronde vormen die we op veel andere regeringsplekken zien. Churchill was ervan overtuigd dat de vorm van het Lagerhuis dé verantwoordelijke voor het tweepartijensysteem en daarmee de essentie van de Britse parlementaire democratie.

We shape our buildings; thereafter, they shape us - Winston Churchill

De gebouwen waarin we leven en werken hebben invloed op ons. We helpen organisaties zich hier bewust van te worden en de gebouwen en ruimtes anders te gaan bekijken. Niet vanuit de functionele aspecten, en dat wat we gewend zijn in kantoren, fabrieken, laboratoria, etc. maar vanuit de missie, ambities en identiteit. Dat levert niet alleen andere sferen, maar totaal andere inrichtingen. Inrichtingen die de kracht hebben om de manier van werken fundamenteel te beïnvloeden.

 

Heb je hier een vraag over?

Janneke Zuidhof

Strateeg en Partner