Visie & Leiderschap

Mensen van Inspiratie

Inspireren is te leren. Onderzoek naar Mensen van inspiratie levert vijf elementen op die je persoonlijke inspiratiewaarde bepalen. Het Inspirerend Leiderschap-programma helpt je in deze ontwikkeling naar een inspirerend leider.

Visie & Leiderschap Synergie

MENSEN INSPIREREN IS MENSEN BEWEGEN

Wat inspirerende organisaties zijn voor markten, zijn inspirerende leiders voor organisaties. Deze mensen bewegen organisaties. Daarom onderzochten we dit jaar ook welke mensen inspireren. We achterhaalden wie de meest inspirerende personen zijn voor de gemiddelde Nederlander. En belangrijker, waarom?

Barack Obama, de meest inspirerende persoon voor Nederlanders
Oud-president van de Verenigde Staten, Barack Obama is de meest inspirerende persoon. Hij plaatste onlangs nog de meest gelikete tweet ooit. De tweet zegt veel over belangrijke eigenschappen van inspirerend leiderschap.

Zakelijk leiders schaars
Je vindt weinig businessleaders onder de 40 Mensen van Inspiratie. Zij die erin staan, worden vaak vooral geroemd om hun vaardigheden, niet om hun persoonlijkheid, visie of impact. 'Business as a force for good' is een opvatting die nauwelijks leeft.

INSPIREREN IS TE LEREN

Het onderzoek legt vijf elementen bloot die inspiratie vormen. Ze moeten in samenhang worden gezien. 

Ze vertonen een sterke correlatie maar duiden op andere eigenschappen.
1 persoonlijkheid: ze zijn betrouwbaar, goedaardig, betrokken, vriendelijk, idealistisch, evenwichtig, doorzetters;
2 vaardigheden: doeltreffend, slim, creatief, communicatief;
3 uitstraling: charismatisch, onderscheidend;
4 visie: maatschappelijk betrokken, nieuwe ideeën, positief, vooruitstrevend;
5 impact: toonaangevend, heeft succes, geeft energie, zet aan tot reflectie, lerend.

De lijst bevat nauwelijks eigenschappen die niet te ontwikkelen zijn. Slechts evenwichtig is één van de ‘big five’ (aangeboren) persoonlijkheidskenmerken. Charisma is ook niet maakbaar. En over de maakbaarheid van succes ten slotte kun je discussiëren. De rest is ontwikkelbaar.

UNIEK: INSPIRATIE IPV PRESTATIE ALS LEIDRAAD

Inspirerend leiderschap ontwikkelen vraagt iets anders dan waar veel prestatietrainingen op zijn gericht. Het programma 'inspirerend leiderschap' is speciaal ontwikkeld om hier bij te ondersteunen.

Terug naar Visie & Leiderschap

Heb je hier een vraag over?