Visie & Leiderschap

HUMAN SYNERGISTICS

Human Synergistics is een manier om denk- en gedragsstijlen te zien, te meten en te veranderen. Het brengt de invloed van leiders op elkaar, hun directe omgeving en de hele organisatie in kaart. Het helpt om een gedeelde dynamiek te ontwikkelen tussen alle lagen van de organisatie. Met als resultaat: effectiever en meer inspirerend leiderschap.

Visie & Leiderschap Synergie

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Leiders en managers hebben grote invloed op mensen om hen heen en op de cultuur en prestaties van hun organisatie. Hun ontwikkeling is bepalend voor medewerkerbevlogenheid en resultaten. Human Synergistics biedt leiders een krachtig inzicht in hun persoonlijke leiderschapsstijl en de impact van die strategieën op het gedrag en de prestaties van anderen. De methode biedt helder advies over effectievere vormen en praktische aanknopingspunten voor dagelijks gedrag.

De aanpak bestaat uit instrumenten die zijn afgestemd op de professionele rol. Voor executives, top-level management en managers op strategische posities is de Leadership/Impact® (L/I) ontwikkeld. Deze geeft gerichte feedback over leiderschap strategieën, impact op anderen en daarmee op de cultuur die zij creëren. De Management/Impact tool doet hetzelfde voor managers. Alle methoden zijn beschikbaar als 360 graden assessment.

De gedragsstijlen waarover wordt gerapporteerd hebben bewezen invloed op de effectiviteit van leiderschap, prestaties, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en probleemoplossend vermogen.

HET CIRCUMPLEX-MODEL

Als je het eens bent met het adagium dat 'een beeld meer zegt dan 1.000 woorden' begrijp je de kracht van het Circumplex-model. Het is een visuele rapportage die
- de denk- en gedragsstijlen laat zien die de wisselwerking tussen mensen en hun prestaties bepalen
- een gedeeld beeld en taal ontwikkelt waarmee gedrag benoemd en besproken kan worden
- een basis biedt om gericht te werken aan de groei van effectiviteit en de ontwikkeling van cultuur.

De methode is al 40 jaar beproefd, aangescherpt en heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen als een uniek middel om grip te krijgen op interpersoonlijke wisselwerking.

Het model verdeelt de onderliggende prestatie factoren in 12 gedragsstijlen, die samenvallen in drie clusters:

  • Positieve stijlen moedigen het bereiken van doelen aan door het ontwikkelen van mensen, promoten van teamwork en samenwerking. Ze zijn gericht op het verbeteren van aanpassingsvermogen en effectiviteit.
  • Agressief/defensieve stijlen zorgen ervoor dat mensen zich richten op hun eigen behoeften ten koste van hun groep en organisatie. Het leidt tot stress, verloop en inconsistente prestaties.
  • Passief defensieve stijlen maken dat medewerkers zich ondergeschikt opstellen aan de organisatie en status quo. Het dooft creativiteit en initiatief en leidt tot stagnatie.

EENVOUDIG, ELEGANT EN BIJZONDER INZICHTELIJK

Resultaten worden weergegeven als relatieve frequentie in het gedrag, afgezet tegen een benchmark van andere high performance managers en organisaties die al in kaart zijn gebracht. Het model is eenvoudig, elegant en bijzonder inzichtelijk. Hoewel soms confronterend, is het een zeer goed middel om te werken aan een inspirerende organisatie.

Terug naar Visie & Leiderschap

Heb je hier een vraag over?