Organisatieontwikkeling

HUMAN SYNERGISTICS

Human Synergistics is een manier om denk- en gedragsstijlen te zien, te meten en te veranderen. Het brengt de invloed van leiders op elkaar, hun directe omgeving en de hele organisatie in kaart. Het helpt om een gedeelde dynamiek te ontwikkelen tussen alle lagen van de organisatie. Met als resultaat: een meer open, ondernemende en effectieve cultuur.

 

 

Visie & Leiderschap Synergie

CULTUURONTWIKKELING

Cultuur heeft een grote invloed op mensen en hun prestaties. Het is het bepalende succes van organisaties. Cultuur beïnvloedt prestaties, medewerkersbetrokkenheid en het vermogen om te innoveren. Cultuur kan gemanaged worden. Wij bieden een range aan instrumenten om cultuur in kaart te brengen en gericht te verbeteren. Wij werken onder andere met de Insider om waarden van medewerkers in kaart te brengen.

Culture eats strategy for breakfast. - Peter Drucker

Onderlinge dynamiek en wisselwerking maken wij inzichtelijk met Human Synergistics. Elke methode combineren we met een praktische, bruikbare ontwikkelaanpak.

HET CIRCUMPLEX-MODEL

Als je het eens bent met het adagium dat 'een beeld meer zegt dan 1.000 woorden' begrijp je de kracht van het Circumplex-model. Het is een visuele rapportage die
- de denk- en gedragsstijlen laat zien die de wisselwerking tussen mensen en hun prestaties bepalen
- een gedeeld beeld en taal ontwikkelt waarmee gedrag benoemd en besproken kan worden
- een basis biedt om gericht te werken aan de groei van effectiviteit en de ontwikkeling van cultuur.

De methode is al 40 jaar beproefd, aangescherpt en heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen als een uniek middel om grip te krijgen op interpersoonlijke wisselwerking.

Het model verdeelt de onderliggende prestatie factoren in 12 gedragsstijlen, die samenvallen in drie clusters:

  • Positieve stijlen moedigen het bereiken van doelen aan door het ontwikkelen van mensen, promoten van teamwork en samenwerking. Ze zijn gericht op het verbeteren van aanpassingsvermogen en effectiviteit.
  • Agressief/defensieve stijlen richten mensen op hun eigen behoeften ten koste van hun groep en organisatie. het leidt tot stress, verloop en inconsistente prestaties.
  • Passief defensieve stijlen maken dat medewerkers zich ondergeschikt opstellen aan de organisatie en status quo. Het dooft creativiteit en initiatief en leidt tot stagnatie.

DE ONDERLINGE DYNAMIEK IN BEELD

In welke mate stimuleren mensen elkaar om meer te bereiken? Hoe open is de cultuur en hoe uitnodigend om stappen verder te gaan? Human Synergistics beantwoordt deze vragen en meer. De Organisatie Cultuur Inventarisatie is het hart van een begrijpelijke cultuurmeting. Meet en benchmark de cultuur van je organisatie op elk niveau. Aanpassingsvermogen, klantgerichtheid, en leiderschapsstrategieën worden inzichtelijk gemaakt. Ondersteund door tientallen jaren van pionierend onderzoek en gebruikt door veel organisaties, brengt het instrument ontwikkeling door de juiste vragen te stellen en waardevolle inzichten te bieden.

Resultaten worden weergegeven als relatieve frequentie in het gedrag, afgezet tegen een benchmark van andere high performance managers en organisaties die al in kaart zijn gebracht. Het model is eenvoudig, elegant en bijzonder inzichtelijk, en hoewel soms confronterend, een zeer goed middel om te werken aan een inspirerende organisatie.

Terug naar Organisatieontwikkeling

Heb je hier een vraag over?