Marktstrategie & Impact

VISIEGESPREKKEN

Visiegesprekken worden voor meerdere doeleinden ingezet. Soms gaat het om een scherp beeld van de identiteit, meerwaarde en performance van de organisatie. Een andere keer om zicht te krijgen op de onvervulde behoefte en de inspiratie voor de volgende groeisprong van de organisatie. Visiegesprekken leveren veel informatie en inzichten op voor strategie en verbetering.

Visie & Leiderschap Synergie

TUSSEN DE REGELS: OOK HOREN WAT NIET GEZEGD WORDT

Vertrouwelijke gesprekken zijn een zeer waardevolle bron van informatie, inzicht en inspiratie. We ontwikkelden een methode die zowel voor de deelnemers (klanten, experts, medewerkers) waardevol is als voor de organisatie. Het is geen eenzijdig interview waarin de respondent als kennisdrager wordt bevraagd, maar een hoogwaardige dialoog waarin ook de respondent nieuwe informatie en inzichten kan vinden.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses - Henry Ford

Gedurende de gesprekken worden meerdere thema’s besproken, soms versterkt met ondersteunende tools die de respondent helpen om uiting te geven aan gevoel, visie en feiten. In de gesprekken is niet alleen belangrijk wat de deelnemers wél zeggen, maar net zo goed wat niet gezegd wordt. Zeker als het gaat om het identificeren van de onvervulde behoefte. Visiegesprekken worden zowel via clusteranalyse als in een kwalitatieve brainstorm geanalyseerd en daarna gerapporteerd.

INZICHT ALS DANK VOOR DEELNAME

Niet alleen tijdens de gesprekken wordt direct informatie, kennis en inzicht teruggegeven aan de deelnemers, ook nadat alle visiegesprekken in deze procesfase zijn afgerond, ontvangen deelnemers meer inzicht als dank voor de bijdrage. Een kernachtige rapportage van (geselecteerde) informatie en inzichten wordt mooi vormgegeven aan de deelnemers aangeboden.

Terug naar Marktstrategie & Impact

Heb je hier een vraag over?

Joris van Zoelen

Strateeg en Partner