Marktstrategie & Impact

OUTSIDER

Om bestaande percepties van klanten en prospects van het imago van organisaties in kaart brengen zetten we de Outsider (imagomonitor) in. Naast de spontane en geholpen bekendheid wordt ook de klantwaardering (NPS) gemeten. De uitkomsten genereren een objectieve outside-in kijk in het proces van ontwikkeling van de koers.

Visie & Leiderschap Synergie

Inzicht in waarden van klanten

Om bestaande percepties van klanten en prospects van het imago van organisaties in kaart brengen zetten we de Outsider (imagomonitor) in. Welke waarden worden met de organisatie geassocieerd? Welke spontane associaties typeert de organisatie in de ogen van klant en prospect? Naast de spontane en geholpen bekendheid wordt ook de klantwaardering (NPS) gemeten. Deze kwantitatieve online monitor geeft een duidelijk actueel beeld van het imago van de organisatie. De uitkomsten genereren een objectieve outside-in kijk in het proces van ontwikkeling van de nieuwe koers.

Om klanten te begrijpen, moeten we ons realiseren dat we gevangenen zijn van wat we weten en geloven.

Het beeld en gedrag van klanten is bepalend voor het succes van de organisatie. Hun beeldvorming maakt onderdeel van het ontwikkelproces. Hierbij is hun beeldvorming (imago) even belangrijk als hun behoefte. Hierbij is het niet alleen van belang om te weten wat ze vinden van de organisatie, maar vooral hoe ze kijken naar hun eigen uitdagingen en specifiek ten aanzien van de behoeften in dienstverlening.

WAARDEN & BEHOEFTEN

Het hart van deze monitor bestaat uit 27 waarden die visueel zijn vormgegeven en via een ‘swipe methode’ op een device op een spelende wijze passend of niet passend bij de organisatie worden bevonden. Klanten, en eventueel prospects, kunnen inloggen op deze webbased tool. De modulair opgebouwde monitor meet globaal drie onderdelen: (1) bekendheid /imago (2) behoeften en (3) mate van verbondenheid met de organisatie. Deze kwantitatieve toets wordt per email uitgezet via beschikbare klantbestanden vaak in combinatie met beschikbare doelgroeppanels.

KLANT IN BEELD VOOR INZICHT EN TOETSING

De Outsider geeft een direct actueel beeld van huidige beleving van de relatie met de organisatie van klanten of geeft een duidelijk beeld op motivaties en behoeften van de doelgroep. Het kwantitatieve beeld aan waarden, associaties en percepties laat zich vergelijken met de uitkomsten van de Insider (identiteitsmonitor) en geeft een goede gap-analyse weer. Door klanten te betrekken bij de ontwikkeling geeft het inzicht in relevantie, haalbaarheid en geloofwaardigheid van de nieuwe koers.

Terug naar Marktstrategie & Impact