Marktstrategie & Impact

KLANTFORA

Een klantforum is een manier om met een deel van de organisatie letterlijk met de klant in gesprek te gaan. Niet één op één. Maar met een aantal klanten. En met een aantal mensen van de organisatie. Bijzondere confrontaties gegarandeerd.

Visie & Leiderschap Synergie

LETTERLIJK MET DE KLANT IN GESPREK

Veel organisaties hebben zich als doel gesteld om de klant centraal te zetten. Het echt doen vraagt erom dat je de klant goed kent. Dat vergt niet alleen luisteren, maar vooral om in gesprek gaan en doorvragen op onderwerpen waar ze mee komen. Dit is wat wij in een klantforum doen. En wat bovendien leuke en leerzame discussies onderling oplevert. Hierdoor komen er onderwerpen op tafel die je eerder niet had bedacht, die creërend werken.

HOE HET WERKT

Een klantforum is een gesprek met een groep van tussen de 6 en 8 klanten uit een vooraf bepaalde categorie. Tijdens een klantforum proberen we op een intensieve manier klantinzichten bij de organisatie centraal te zetten. Deze gesprekken vinden meestal plaats zonder dat een opdrachtgever (actief) onderdeel is van het gesprek. Zo hoor je ook wat ze van je vinden als je niet in de kamer bent. Dit is namelijk je echte imago en zo minimaliseer je sociaal wenselijke antwoorden. Belangrijk in onze aanpak is dat we modereren met een doel voor ogen zonder dat we een vragenlijst bespreken. Dit doen we langs een aantal thema’s. Ook stuurt het gesprek zich als het ware zelf en kunnen we invulling geven aan wat voor de deelnemers belangrijk is en creëer je een zo open mogelijk gesprek. Belangrijk is dat klanten ook onderling met elkaar praten. De uitkomsten zijn vaak verrassender dan je van tevoren kon bedenken.

VERRASSENDE UITKOMSTEN

Klantfora leveren verrassende uitkomsten met de echte visie van de klanten. Ook zijn klanten geneigd om mee te denken met de organisatie en de ontwikkeling die ze van de organisatie verwachten, omdat je je als organisatie kwetsbaar opstelt. Daarnaast leveren discussies van klanten onderling nieuwe inzichten op die in individuele visie-gesprekken misschien niet naar boven zouden komen. Je leert als organisatie je klanten echt kennen omdat je kunt doorvragen op wat er wordt gezegd. Met de resultaten van een klant forum heb je een bouwsteen voor de ontwikkeling van de richting van de organisatie.

 

Terug naar Marktstrategie & Impact

Heb je hier een vraag over?

Joris van Zoelen

Strateeg en Partner