Visie & Leiderschap

INSIDER

De Insider is een online tool om drijfveren en waarden in beeld te brengen en medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de Why.

Visie & Leiderschap Synergie

CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST

Een bekende quote van Peter Drucker uit de vorige eeuw. Hoe goed en slim een strategie ook is, als de eigen cultuur geen serieuze aandacht krijgt, dan maakt verandering geen schijn van kans. Nieuwe wegen inslaan, veranderen en inspireren begint bij eigen mensen. Zonder hen lukt het niet. Door een inspirerend samenspel met hen te ontwikkelen geven we juist aandacht aan de meest cruciale elementen van de nieuwe koers: de gebruiken en gewoonten, normen en waarden en de identiteit van de organisatie.

De Insider is modulair opgebouwd en voor elke organisatie op maat toe te passen. Globaal bestaat de monitor uit drie onderdelen: (1) persoonlijke drijfveren van medewerkers, (2) identiteit van huidige organisatie, en (3) organisatiewaarden van de gewenste organisatie.

INSPIRATIE & BETROKKENHEID

Ervaring leert dat de Insider als inspirerend wordt ervaren en veel informatie oplevert. 

Meer dan 30 organisaties in uiteenlopende sectoren en ruim 25.000 medewerkers hebben deze monitor succesvol toegepast. Naast de algemene, gedeelde uitkomsten, is het interessant in te zoomen op onderdelen. Zoals afdelingen, functieniveaus, leeftijd of locaties. Waar de informatie rijk en divers is, is de rapportage juist compact en geeft direct inzicht. Doordat alle medewerkers kunnen deelnemen ontstaat er bewustzijn ten aanzien van de organisatie identiteit en draagvlak voor de uitkomsten van de nieuwe koers.

De Insider legt op een toegankelijke wijze de waarden en drijfveren van de organisatie bloot. Het hart van de identiteitsmonitor bestaat uit 27 waarden die visueel zijn vormgegeven. De vragenlijst is visueel en laagdrempelig en eenvoudig op verschillende devices te gebruiken.

UNIEKE CULTUURBAROMETER

De Insider is met succes toegepast in verschillende fusietrajecten waarin de monitor inzicht geeft in de gedeelde waarden van de fuserende organisaties en de monitor de opmaat vormt voor een nadere kennismaking met de nieuwe collega’s. Voor sommige organisaties zijn de uitkomsten gebruikt voor het interne proces van bewustwording van de nieuwe koers en het op een inspirerende wijze levend houden van de nieuwe koers. De Insider vormt een praktische tool naast de bekende medewerkertevredenheidsonderzoeken.

Terug naar Visie & Leiderschap