Serious gaming & internal branding

Hoe krijg je het merk verankerd in de hoofden en harten van medewerkers? Ondanks alles dat we weten over internal branding blijft het vaak een weerbarstig proces. Met Unica ontwikkelden we een bijzondere aanpak waarbij internal branding vorm kreeg middels een serious game. Een bijzonder project dat veel energie gaf en mensen in beweging zette.

In games zitten alle principes om mensen te boeien, binden en gedrag te helpen ontwikkelen. Unica wilde haar Top100 meenemen in de uitgangspunten van het merk. Eigen initiatief diende gestimuleerd te worden, straffen past niet bij een organisatie die beroep doet op ondernemerschap.

Daarom ontwikkelden we een traject dat bestond uit 4 fasen. Groepen medewerkers konden in een wedstrijd met meerdere voorrondes nieuwe dienstverleningsconcepten ontwikkelen. In een online dialoog werden de uitgangspunten verdiept. Hierbij waren bonuspunten te verdienen. Punten werden toegekend op basis van de kernwaarden en strategiepijlers die zo werden benadrukt. De beste concepten uit voorrondes werden op een landelijke dag gepresenteerd. Ook opdrachtgevers werden betrokken in het geven van hun oordeel.

De stapsgewijze, opzet in modulen, aandacht voor belonen en punten toekenning en winst die in elke stap viel te behalen, dit zijn typische leereffecten die zijn toegepast op basis van de ervaringen uit de serious game industrie. Het zorgde ervoor dat de aandacht in het project bleef bij de mensen die wel wilden, zij hiervoor werden beloond en gestimuleerd om grenzen te verleggen. Opdrachtgevers herkenden de kracht van deze concepten en de potentie hetgeen veel energie voor de toekomst geeft.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Jelmer van der Meulen vertelt u graag meer over de kansen voor uw organisatie.