organize your why

living the brand & brand spaces

Mensen maken merken. Organisaties en merken worden sterker wanneer meer mederwerkers (1) geloven in het merk, (2) weten wat merkwaardig gedrag is en dit willen en kunnen doen (3) in een merkwaardige omgeving. Dan worden medewerkers merkwerkers.

1 | medewerkers die geloven in organisatie en merk
Merkwaarde is vertrouwen. Is uw organisatie ook vertrouwen? Naar de medewerkers? Als iemand weet hoe betrouwbaar een organisatie is, zijn het wel de medewerkers. Zij zien als geen ander het voorbeeldgedrag van management, de helderheid en consistentie van strategie, de logica in het aanname-, beoordelings- en beloningsbeleid. Dit vertelt medewerkers of het merk echt is. De inspirerende speeches zijn de laag vernis die het geheel afmaakt. Met een eerlijke spiegel helpen wij deze basis creëren. Niet gehinderd door verleden en politiek en met een open, frisse blik bieden wij deze eerlijke spiegel.

2 | weten, willen en kunnen
Zonder te weten waar de organisatie voor staat, is elk gedrag goed.
Als er geen wil is, ontstaat er geen beweging.
Als mensen niet kunnen, zullen zij niet willen.

Internal branding is mensen meenemen in het weten, willen en kunnen. We helpen:
1 | ontdekken: leren kennen en eigen maken;
2 | willen: aan de slag willen gaan met de uitgangspunten en eigen maken;
3 | begrijpen en kunnen: doen.

Dit doen we met events, serious games, workshops, trainingen, train-de-trainer, merkpaspoorten of strategiekaarten. Hoe dan ook, we zorgen ervoor dat de opzet past bij de identiteit en het de gewenste beweging creëert.

3 | een merkwaardige omgeving: een brand space
Slechts 10% van het gedrag is bewust. Veel onbewust gedrag krijgt vorm door de omgeving. Niet voor niets zijn merken met fysieke producten of plaatsen de sterkste merken. Een ronde tafel zegt dat iedereen een stem heeft, statafels activeren. Brand spaces gaan verder. Ze halen de buitenwereld naar binnen, richten de blik naar buiten. Zo wordt een kantine een steelbar en creëert trots. Een brand space maakt een thuisplek van een werkplek, jouw kantoor van elk kantoor. 

Met het organiseren van het waarom hielpen wij onder andere: DSM, Colours, Innovam, Kemie, Monuta, Riksja, Unica en VIRO.