Visie, missie & waarden

Visie, missie en waarden vormen het hart van de 'unique value proposition'. Helaas hebben slechts weinig bedrijven een 'unique value proposition'. Dit is het gevolg van een snelle focus op de missie: wat willen we bereiken. Veel organisaties willen hetzelfde (groei, kwaliteit, de beste zijn) en zo ontstaan inwisselbare missies. Merken groeien uit missies die tijdloos zijn.

Een missie is slechts de top van de ijsberg, het kleine, zichtbare deel voor de markt. De visie is de ruim 80% die eenvisie, missie en waarden missie drijvend vermogen geeft.

Daarom starten wij met het 'zien' van de markt. Zien resulteert in unieke inzichten. Wanneer de organisatie ziet wat iedereen ziet, maar inzichten heeft die niemand anders heeft, ontstaat een visie. Pas dan ontwikkelen we de missie. Dit resulteert automatisch in een missie met een unieke rol voor de organisatie. Een unique value proposition.

Voor kernwaarden geldt min of meer hetzelfde. Waarden worden pas kernwaarden wanneer een organisatie niet zonder kan of wil. Soms is een organisatie er nog niet aan toe om ze te hebben. Soms heeft een organisatie ze al lang maar zich dat nooit gerealiseerd. Kernwaarden worden altijd ontdekt en nooit bedacht.

PS. Mocht u zich afvragen: 'En die ijsbeer dan?' Die ijsbeer maakt de ijsberg merkwaardig. Merkwaarde ontstaat pas wanneer iets zowel waardevol als merkbaar is.