Synergie - opdrachtgevers

Air Miles

‘Help ons aan de rode draad.’ Letterlijk de vraag van het grootste loyaliteitsprogramma van Nederland. Sinds de succesvolle introductie was veel veranderd in de organisatie en de omgeving.

Het heractiveren van de oorspronkelijke pioniersenergie vroeg in elk geval om een vernieuwd besef van het ‘waarom’ en ‘hoe’ van Air Miles. Een analyse van alle beschikbare informatie en aanvullend merkonderzoek maakte duidelijk waar de kansen lagen. Met de organisatie vertaalden we dit in een helder identiteit en strategische pijlers die de basis vormden voor nieuwe proposities.

Diensten:  identiteitsontwikkeling,merkonderzoek, organisatie strategie, propositie ontwikkeling

NOS

Samenwerking: marktonderzoek, strategie ontwikkeling, interne vertaling 

De NOS is een autoriteit het vlak van objectieve berichtgeving. Steeds meer concurrentie deed de vraag ontstaan of een aanscherping van depositionering noodzakelijk was. Voor de NOS voerden we een groot merkonderzoek waarbij we specifiek inzoomden op verschillende leeftijdssegmenten om behoeften en percepties in kaart te brengen.

De resultaten gaven de NOS inzicht in de redenen achter veranderend gedrag van mensen. Deze inzichten vormden het uitgangspunt om de strategie aan te scherpen

Kemie

Hoe maak je een merk van een leverancier van natuurstenen keukenbladen?

Kemie is marktleider van natuurstenen keukenbladen in Nederland met de ambitie om haar merk sterker in de markt te zetten. Parallel aan een onderzoek in de markt naar de merkperceptie, werden met de ondernemers hun persoonlijke ambities vertaald naar de organisatie identiteit en strategie. Er werd duidelijk gekozen voor een b-to-b merkstrategie. Om retailers beter te ondersteunen werden nieuwe merklijnen (JustKemie) geintroduceerd die tegemoet komt aan de behoefte aan eenvoud, snelheid, gemak en foutenreductie. Service werd als product tastbaar gemaakt en vertaald in concrete deliveables. Om deze deliverables te kunnen garanderen werd de organisatie aangepast. Het resultaat was een hogere betrokkenheid van medewerkers en eenvoud in de organisatie. Het resultaat is een groei in marktaandeel in een markt die krimpt en zeer competitief is. En vooral meer ondernemersplezier en samenwerking in de branche.

Samenwerking: identiteitsontwikkeling, marktonderzoek, organisatiestrategie, merkarchitectuur, propositie ontwikkeling, internal branding

Unica

Samenwerking: identiteitsontwikkeling, merkstrategie, propositie ontwikkeling, internal branding

Een bijzondere innovatieve technisch dienstverlener. Nummer 5 van Nederland, familiebedrijf en onafhankelijk in de een markt die wordt gedomineerd door aanbestedingen, prijsdruk en uniformiteit.

Met UNICA zochten en vonden we de unieke kenmerken die de identiteit van de organisatie typeren. Deze kenmerken werden met de betekenis ervan voor opdrachtgevers gebruikt als blauwdruk om de merkstrategie op te ontwikkelen. Onderzoek onder stakeholders en intensieve workshops met directie vormden de basis. Middels een serious game werd de Top100 van de organisatie meegenomen in het denken vanuit de identiteit en de ambities op de markt.
 

Cliniclowns

Goede doelen kunnen bijna automatisch rekenen op een hoge sympathiefactor. Dat geldt ook voor CliniClowns, die als dicht-bij-huis-merk de tijdsgeest mee heeft en in merkrankings heel positief wordt gewaardeerd.

CliniClowns’ vraagstuk was vooral organisatorisch van aard: wat betekent ‘afleiding en plezier bieden aan zieke kinderen en hun omgeving’ wel en niet? Hoe ver gaat dat? Hoe sturen we de organisatie en ons beleid daarop? En wat zijn de wegingsfactoren om te bepalen of de missie ‘slaagt’?

De merkidentiteit werd verkend en vertaald naar organisatieprincipes en marketingbeleid. Daarnaast maakten we de identiteit tastbaar in de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor. Hierbij is niet alleen de emotionele, maar ook de functionele en sociale betekenis van het merk vertaald naar het design van de omgeving. Om een creatieve fabriek te ontwikkelen die niet alleen uiting geeft aan het CliniClowns-verhaal, maar vooralde mensen die daaraan werken de bezieling, kaders en handvaten geeft om CliniClowns krachtig ‘tot leven te brengen’.

Diensten: identiteitsverkenning, strategieontwikkeling, concept inrichting hoofdkantoor
 

Monuta

Monuta biedt als uitvaartverzorger en -verzekeraar een totaalpakket van producten en diensten die met uitvaart te maken hebben. Met 120 vestigingen verspreid over het hele land en 24 franchisenemers, vult het concern de verzorging van de uitvaart in.

Samenwerking: identiteitsvinding, merkonderzoek, merk- & organisatiestrategie, propositie-ontwikkeling, organisatie verankering

In 2007 werd een strategie opgezet gericht op het doorbreken van taboes rondom uitvaartverzorging. Doel was onder andere de uitvaartbranche meer sexy neer te zetten. Maar in 2010 stonden de resultaten onder druk en bleek de herpositionering niet aan te slaan. Frank Fransen, verantwoordelijk voor marketing communicatie: “Tijdens een evaluatie kwam echter naar voren dat medewerkers zich niet op hun gemak voelden bij deze positionering. Daarnaast bleek het voor veel marktsegmenten niet over te brengen wat we eigenlijk wilden. We hebben het roer omgegooid. We zijn teruggegaan naar onze wortels, op zoek naar de vraag waarom Monuta in de jaren twintig van de vorige eeuw is opgericht. Dat was destijds om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst of religie, een piëteitvolle en betaalbare uitvaart krijgt. Zo hebben we onze identiteit in feite herbevestigd en hebben we goed naar onze medewerkers kunnen communiceren waar onze kracht ligt. Namelijk, het verzorgen van de uitvaart van een dierbare, het afscheid te verlichten en dus om tot steun te zijn bij iedere uitvaart. Dat is waar Monuta voor staat en dat is waar onze medewerkers voor staan”, vertelt Fransen.

Monuta klopte aan bij Synergie voor ondersteuning in de nieuwe koers. Onderdeel van de nieuwe klantgerichte strategie van Monuta was het uitvergroten van de identiteit en van de kracht. Het traject bestond uit meerdere workshops met de directie en het management, een onderzoek onder medewerkers. Na de ontdekking van de identiteit werd de Top40 in een interactief traject betrokken bij de interne verankering van de identiteit.

Veelbesproken voorbeeld van het uitvergroten van de identiteit en de kracht is de tv-commercial waarin de weduwnaar zich afvraagt wat de favoriete jurk was van zijn vrouw. Confronterend, maar wel heel herkenbaar voor iedereen die zo’n situatie heeft meegemaakt. De boodschap die Monuta treffend overbrengt is dat een uitvaart al moeilijk genoeg is. Laat de uitvoering en organisatie over aan experts. Met die boodschap wil het bedrijf en al zijn medewerkers op de vestigingen bij de mensen overkomen.

Naast deze nieuwe marktbenadering voert Monuta ook in de organisatie veranderingen door om letterlijk dichterbij de klant te komen. Er worden meer clusters gecreëerd, zodat de verspreidingsgraad toeneemt en de afstand tot de klant kleiner wordt. Managers om leiding te geven aan deze clusters worden geworven of opgeleid en begeleid. Daar komt bij dat Monuta de administratieve processen tegen het licht heeft gehouden. Door processen efficiënter in te richten kunnen uitvaartverzorgers al hun aandacht richten op uitvaartgerelateerde werkzaamheden.

Frank Fransen over de samenwerking met Synergie: ‘Nuttig, intensief en de plank volledig raak. Het heeft Monuta dichtbij zichzelf, de medewerkers en klanten gebracht en een heldere focus gegeven op de strategie. ’.

Eneco

Samenwerking: marktonderzoek, strategie ontwikkeling, propositie ontwikkeling

Eneco voerde in 2010 een marktonderzoek uit om haar positie op het vlak van duurzaamheid te bepalen. Wij werden ingeschakeld om te helpen bij de interpretatie van de resultaten en met het marketingteam de strategie op te zetten voor de doorvertaling van de resultaten.

Aan de hand van het identiteitsmodel ontwikkelden we gerichte strategische pijlers die de basis vormden voor de nieuwe campagne. Daarnaast hielpen we de afdeling marketing met het meenemen van de marketeers om proposities te ontwikkelen die in lijn zijn met het merk en de strategiepijlers.

Arcadis & PRC

Samenwerking: marktonderzoek, strategie ontwikkeling

Arcadis bediende de Nederlandse markt vanuit de merken Arcadis en PRC. We zijn ingeschakeld te adviseren over de strategie hoe deze twee merken geintegreerd kunnen worden. Visiegesprekken met opdrachtgevers en medewerkers leverden de inzichten op voor de meerwaarde van deze strategie. Deze inzichten boden de basis onder de haalbaarheid van deze integratie. Daarnaast leverde het de basis op voor de interne en externe communicatiestrategie over de fusie.

VIRO

VIRO is een uniek Nederlands ingenieursbureau met meer dan 500 medewerkers. In 2011 werden we gevraagd te ondersteunen met het vormgeven van de groeiambities. Positionering en merkstrategie werden ontwikkeld door eerst de identiteit scherp te duiden. Een unieke, sprankelende identiteit kwam aan het licht in bijzonder workshops met de directie. Focusgroepen met medewerkers en interne visiegesprekken zorgden voor input. De positionering en merkstrategie werden vertaald naar proposities. Een bijzondere propositie die we met de directie ontwikkelden is de 'Steel Bar'.

Voor haar uitbreiding van de vestiging in Echt diende het gebouw verbouwd te worden. Op basis van de identiteit ontwikkelden we de 'Steel Bar'. een plek waar technologie en mens elkaar ontmoeten. In een stijlvolle, sprankelende ontmoetingsplek wordt zichtbaar hoe technologische oplossingen een bijdrage leveren. Een arena biedt ruimte voor presentaties en inhoudelijke verdiepingen. Het maakt de identiteit van VIRO tastbaar. Na het ontwikkelen van het concept, hielpen we de identiteit vertalen in de uitgangspunten met de principes van Brand Spaces en de Lighthouse Methode. Daarmee creëerde VIRO een plek die medewerkers, klanten, kortom de industrie uitdaagt om grenzen te verleggen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Janneke Zuidhof vertelt u graag meer over de kansen voor uw organisaties. Daarnaast kunt u hier meer informatie vinden over Brand Space ontwikkeling en het Lighthouse Model.

Fortune

merkwaardig Fortune | identiteit & merkstrategie

Fortune, een franchiseorganisatie, levert koffie, koffiemachines en overige warme dranken aan organisaties. De organisatie is, vooral dankzij de aanbevelingen van haar klanten de snelst groeiende organisatie in haar sector. Eind 2011 benaderde zij ons met de vraag hoe ze een volgende stap in haar groei kon brengen en het merk kon versterken. De merkscan die we uitvoerden leerde dat de communicatieve stijl 'stevig stond' maar dat veel uitgangspunten achter de formule naar de achtergrond waren gezakt. Hierdoor dreigde de situatie dat andere accenten geplaatst zouden worden in de verkoop, communicatie en productontwikkeling.

brand spaceMet Fortune scherpten we de identiteit en de formule aan. Dit werd vertaalt naar een marketingplan. Speerpunten hierin waren de beleving in showrooms, productontwikkeling voor de verkoopbenadering en de verkoopbenadering zelf. De resultaten deelden we met de franchiseorganisatie tijdens een landelijke dag en kregen een vervolg in een speciaal ontwikkelde formule training. Deze hielp de franchisenemers om vanuit een eigen verhaal de formule te 'verkopen'. De formule training werd versterkt door een structuur onder het relatieprogramma te leggen.

Met de 'brand space' methode werd de identiteit vertaalt naar showrooms en een 'persoonlijke benadering' in deze showrooms. Deze is inmiddels met succes toegepast op meerdere locaties en levert bijzonder succesvolle resultaten op. Ter ondersteuning hiervan ontwikkelden we een 'scan' die ondersteund bij productkeuze en advies over de apparatuur.