Synergie - publicaties en artikelen

Stories of Inspiration - Odin

Hoe het werkt? Voor €100 wordt je mede-eigenaar. Bij het kopen van bijvoorbeeld je aardappels wordt je dus mede-eigenaar van de productie, transport en consumptie van die aardappel. Een voordeel: je betaalt tussen de 15% en 20% minder per product, omdat de constante kosten niet worden doorberekend in de eindprijs. En via Odin blijf je actief bijdragen aan innovatie in de voedselketen. 

hoe past het bij de inspirerende 40?

De aanpak van Odin raakt eigenlijk alle pijlers van Inspirerende organisaties. De visie is gericht op het geven van perspectief op een betere toekomst: het vernieuwen van de voedselketen. Dit maken ze heel tastbaar en concreet in hun diensten en producten. De coöperatieve vorm is een eerlijke en pure vorm en kan helpen om vertrouwen te herstellen. Tot slot worden klanten heel actief betrokken. 

samengevat op de vier pijlers

 • wat is de visie van waaruit ze werken?
  werken aan vernieuwing en verbetering van de voedselketen door een echte samenwerking tussen supermarkt en haar klanten.
 • hoe organiseren ze het vernieuwend?
  het coöperatieve uitgangspunt is dat iedereen even belangrijk is. Naast het eerlijk delen van voordelen en risico’s tussen klanten en ondernemers, vertaalt Odin dit ook intern door. De directeur verdient niet meer dan 6 keer het salaris van een winkelmedewerker.
 • hoe maken ze het tastbaar met producten en diensten?
  een eigen imkerij, proeftuinen voor zaadvaste rassen en scholing van medewerkers en klanten. Lokale producten en fairtrade staan centraal.
 • hoe betrekken ze hun klanten hierbij?
  Odin laat klanten eigenaar zijn van hun gezamenlijke drijfveer: goede voeding, zo gezond en eerlijk mogelijk geproduceerd. Het samen werken aan de doorontwikkeling staat centraal.

Terug naar het blog