insights & merk perceptie

Byron Sharp noemde marketeers provocerend de 'kwakzalvers' van de 21e eeuw. Hij heeft een punt. Visies en 'geloof' is de basis om beweging te creëren. Om het effect te meten en bij te sturen is iets anders nodig. Pas als het gemeten kan worden, kan het worden gemanaged. Daarom richten wij ons op twee typen onderzoek: (1) het ontwikkelen van customer insights en (2) het bepalen van merkperceptie.

Customer insight onderzoek
'If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.' | H. Ford
Insights verzamelen is geen wiskunde, juist niet. Het is exploratief, vraagt diep inzicht in drijfveren, situaties en de achtergrond. Hoe meer je met klanten interacteert, ze begrijpt, des te beter kun je proposities ontwikkelen. Hiervoor doen wij diverse vormen van exploratief onderzoek met onze opdrachtgevers. Van workshops met klanten, participatie onderzoeken, stagedagen, 'photo journals' en ook nog steeds visiegesprekken en focusgroepen.

Merkperceptie
Merkperceptie is juist niet subjectief, maar dient betrouwbaar te zijn. tegelijk geloven we niet in de standaard onderzoeken met 'batterijen'. Daarom gebruiken we MindWorld. MindWorld combineert de kracht van kwalitatief onderzoek met brand base - merkkracht in beeldkwantitatief onderzoek. Het brengt het unieke beeld van merken in kaart (ongestuurd) en baseert dit op representatieve steekproeven. Met Involver kan het worden verdiept. Met MindWorld ontwikkelden we de BrandBase om de kracht van merken goed te kunnen aflezen en trends te signaleren. Inmiddels bevat de BrandBase meer dan 250 merken en meer dan 100.000 spontane associaties van meer dan 46.000 respondenten.

Met MindWorld en SSI onderzoeken we daarnaast jaarlijks wat merken inspirerend of duurzaam maakt. De trends delen we met opdrachtgevers. Daarnaast publiceren we jaarlijks de 40 meest inspirerende en duurzame merken met MarketingTribune en Management Team MT.