huisvesting & corporate branding - wat als Starbucks je huisvesting zou managen?

seminar Huisvesting & Corporate branding

nabeschouwing en vooruitblik

Op 14 maart organiseerden Synergie en Laanbroek Schoeman Adviseurs het seminar huisvesting & corporate branding - wat als Starbucks je huisvesting zou managen? Aan de hand vijf merklessen van Starbucks en twee parallelworkshops, lieten we zien hoe huisvesting en branding samen gaan. Een boeiend en uitdagend thema, zo bleek ook tijdens de middag. De moeite waard, en tegelijkertijd vaak ook complex. Deze korte nabeschouwing en vooruitblik ter inspiratie. En om te helpen branding verder in uw eigen huisvestingspraktijk te brengen.

download de presentaties van het seminar:
introductie
keynote: wat als Starbucks je huisvesting zou managen?
parallelworkshop: van een kantoor naar jouw kantoor - de Identity Circle
parallelworkshop: business case DSM

twee werelden komen bij elkaar

Huisvesting verandert. Omdat ‘werk’ en de functie van het kantoor verandert. En omdat organisaties meer marketinggericht worden. De regierol van huisvestingsmanagers wordt complexer naarmate gebruikers meer als ‘klant’ betrokken worden in het ontwikkelproces. En kostenefficiëntie gaat samen met hoge kwaliteitseisen en maatwerk.

Naarmate huisvesting meer klant- en gebruikersgericht wordt, doen marketing en branding hun intrede in corporate real estate. Er wordt veelvuldig geëxperimenteerd met technieken en concepten. Tegelijkertijd is het nog zoeken ‘wat werkt’ en zijn succescases nog schaars. De werelden van huisvesting en corporate branding liggen in praktijk nog ver uit elkaar. En huisvestingsmanagers en marketeers weten elkaar op grote lijnen wel te vinden, maar om ‘samen te bouwen’ is verdere integratie nodig.

wat als Starbucks je huisvesting zou managen?
Uit Starbucks haalden we vijf merklessen voor huisvestingsmanagement:
1| Built from ambition - not out of habit
2| Relate to customers as people - not as users
3| Anything will be used - not just marketing
4| New catches attention - don’t fade away
5| Design icons through products - not just on the wall

de potentie van corporate branding voor huisvesting
Vaak wordt branding in huisvesting ingezet om een ‘beleving’ te maken. Waarbij de scope beperkt blijft tot het vertalen van de tweedimensionale huisstijl naar een ‘gebrande’ omgeving. Soms wordt branding ingezet om het gedrag van medewerkers in de organisatie positief te beïnvloeden. Zelden echter, wordt huisvesting direct gekoppeld aan de strategische ambities van de organisatie, het corporate merk. Daar horen beleving en het gedrag van medewerkers zeker bij, maar het resultaat is meer dan dat. Pas dan is huisvesting geen kostenpost meer, maar van strategische waarde voor de organisatie. Op 14 maart wilden we iets van de potentie daarvan laten zien.

what’s next?
We werken verder:

  • aan het toepasbaar maken van methoden en technieken uit marketing en branding voor huisvesting. De customer journey in huisvesting is bijvoorbeeld één van de thema’s die dit jaar nog op de agenda staat;
  • aan nieuwe cases en voorbeelden;
  • aan inspiratiesessies en het beschikbaar maken van kennis en inzichten.

meer weten?

Wilt u meer weten over de inzichten en/of de toepassing daarvan in uw eigen organisatie? Heeft het seminar nieuwe vragen opgeroepen of vragen onbeantwoord gelaten? Janneke Zuidhof gaat er graag over met u in gesprek.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich ook aanmelden voor de LinkedIn-groep ‘Brand Spaces’

“We’re not in the coffee business, serving people. We’re in the people business, serving coffee”
- Howard Schultz, (CEO Starbucks)